Wie God sluit buiten het hart, die sluit de afgod binnen


wie-god-sluit-buiten-het-hart-die-sluit-de-afgod-binnen
joost van den vondelwiegodsluitbuitenhethartdiedeafgodbinnenwie godgod sluitsluit buitenbuiten hethet hartdie sluitsluit dede afgodafgod binnenwie god sluitgod sluit buitensluit buiten hetbuiten het hartdie sluit desluit de afgodde afgod binnenwie god sluit buitengod sluit buiten hetsluit buiten het hartdie sluit de afgodsluit de afgod binnenwie god sluit buiten hetgod sluit buiten het hartdie sluit de afgod binnen

Sluit gij uw deur voor alle dwalingen, dan sluit ge de waarheid buiten -Rabindranath Tagore
sluit-gij-uw-deur-voor-alle-dwalingen-dan-sluit-ge-de-waarheid-buiten
Onze god sluit zijn ogen als hij ons wil straffen -Blaise de Monluc
onze-god-sluit-zijn-ogen-als-hij-ons-wil-straffen
In 't scheiden sluit de bant der bloedverwantschap naeuwer en naeuwer om het hart -Joost van den Vondel
in-'t-scheiden-sluit-de-bant-der-bloedverwantschap-naeuwer-naeuwer-om-het-hart
De wijze sluit zijn hart af, doet zijn deuren dicht en verspreidt licht -Lao-Tse
de-wijze-sluit-zijn-hart-af-doet-zijn-deuren-dicht-verspreidt-licht
Liefdeloze ogen zijn voor het hart een wrede wind; bevende sluit het zich voor hun koude -Henriette Roland Holst
liefdeloze-ogen-zijn-voor-het-hart-een-wrede-wind-bevende-sluit-het-zich-voor-hun-koude