Wie heel alleen is met zijn smart, die leert de smart genieten


wie-heel-alleen-is-met-zijn-smart-die-leert-de-smart-genieten
graf august von platenwieheelalleenismetzijnsmartdieleertdesmartgenietenwie heelheel alleenalleen isis metmet zijnzijn smartdie leertleert dede smartsmart genietenwie heel alleenheel alleen isalleen is metis met zijnmet zijn smartdie leert deleert de smartde smart genietenwie heel alleen isheel alleen is metalleen is met zijnis met zijn smartdie leert de smartleert de smart genietenwie heel alleen is metheel alleen is met zijnalleen is met zijn smartdie leert de smart genieten

Die smart erkent, heeft wil om smart te werenMen moet trots zijn op zijn smart. Elke smart is een herinnering aan onze hoge rangHet pad van de smart, en dat pad alleen, voert naar het land, waar men geen smart kent, heenDe edelsten lijden de meeste smart. Ook de smart kiest de beste bodemIn onze smart is Gods smart, want als God niet kon medeleven, zou de mens groter zijn dan GodDe karikatuur doet ons lachen; maar laat ons niet vergeten, dat de lach het masker is van de smart - de smart die zich verschuilt achter haar incognito