Wie het lot geeft, wat genoeg is, wense niets meer


wie-het-lot-geeft-wat-genoeg-is-wense-niets-meer
horatiuswiehetlotgeeftwatgenoegiswensenietsmeerwie hethet lotlot geeftwat genoeggenoeg iswense nietsniets meerwie het lothet lot geeftwat genoeg iswense niets meerwie het lot geeft

Wat is roem? Het voordeel, bekend te zijn bij mensen, van wie gij zelf niets weet en om wie gij even weinig geeft -Stanislaus Kostka
wat-is-roem-het-voordeel-bekend-te-zijn-bij-mensen-van-wie-gij-zelf-niets-weet-om-wie-gij-even-weinig-geeft
De hemel geeft de gunst van het ogenblik; wie haar snel grijpt, wordt meester van zijn lot -Ernst Raupach
de-hemel-geeft-de-gunst-van-het-ogenblik-wie-haar-snel-grijpt-wordt-meester-van-zijn-lot
Wat gij aan uw vrienden geeft is niet langer aan het lot onderhevig en blijft uw onvervreemdbaar bezit -Martialis
wat-gij-aan-uw-vrienden-geeft-is-niet-langer-aan-het-lot-onderhevig-blijft-uw-onvervreemdbaar-bezit
Niets geeft zekerheid behalve de waarheid, niets geeft zoveel rust als het eerlijke zoeken naar de waarheid -Blaise Pascal
niets-geeft-zekerheid-behalve-de-waarheid-niets-geeft-zoveel-rust-als-het-eerlijke-zoeken-naar-de-waarheid