Wie iets groots probeert te bereiken, is bewonderenswaardig, ook als hij mislukt


wie-iets-groots-probeert-te-bereiken-is-bewonderenswaardig-ook-als-hij-mislukt
senecawieietsgrootsprobeerttebereikenisbewonderenswaardigookalshijmisluktwie ietsiets grootsgroots probeertprobeert tete bereikenis bewonderenswaardigook alsals hijhij misluktwie iets grootsiets groots probeertgroots probeert teprobeert te bereikenook als hijals hij misluktwie iets groots probeertiets groots probeert tegroots probeert te bereikenook als hij misluktwie iets groots probeert teiets groots probeert te bereiken

Een held is hij, die zijn leven aan iets groots opoffert. Wie het voor een nietigheid vergooit is een dwaasHet leven op zichzelf is niets gewichtigs: ook alle dieren leven. Maar eervol, wijs en moedig sterven, dat is iets waarlijk groots. Met volkomen gemoedsrust van hier te scheiden, als eenmaal onvermijdelijk ons laatste uur nadert, daarin ligt iets verhevenAls ik iets kleins met iets groots mag vergelijkenAlleen wie het aandurft om groots te falen, krijgt de kans om groots te slagenWie ooit iets groots, geweldigs heeft volbracht,was in zijn tijd een gruwel, een vernielerWie ooit iets groots, geweldigs heeft volbracht, was in zijn tijd een gruwel, een vernieler