Wie veel prijst, wordt veel geprezen


wie-veel-prijst-wordt-veel-geprezen
jean de boissonwieveelprijstwordtgeprezenwie veelveel prijstwordt veelveel geprezenwie veel prijstwordt veel geprezen

Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan -Vincent van Gogh
het-is-goed-om-zoveel-lief-te-hebben-als-men-kan-want-daarin-is-de-ware-sterkte-wie-veel-liefheeft-die-doet-veel-die-vermag-veel-wat-in-liefde
Wat geprezen wordt prijzen wij veel meer dan wat prijzenswaardig is -Jean de la Bruyère
wat-geprezen-wordt-prijzen-wij-veel-meer-dan-wat-prijzenswaardig-is
Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden -Francis Bacon
wie-veel-vraagt-zal-veel-leren-veel-onthouden
Men prijst veel in theorie, wat men in de praktijk afkeurt, evenals men veel in de praktijk huldigt, waarover men in theorie zich verontwaardigd -C. J. Wijnaendts Francken
men-prijst-veel-in-theorie-wat-men-in-de-praktijk-afkeurt-evenals-men-veel-in-de-praktijk-huldigt-waarover-men-in-theorie-zich-verontwaardigd
Wie veel schatten vergaart, heeft veel te verliezen -Lao-Tse
wie-veel-schatten-vergaart-heeft-veel-te-verliezen