Wie verliefd wordt op zomersproeten, moet ook aan de winter denken


wie-verliefd-wordt-op-zomersproeten-moet-ook-aan-de-winter-denken
hans söhnkerwieverliefdwordtopzomersproetenmoetookaandewinterdenkenwie verliefdverliefd wordtwordt opop zomersproetenmoet ookook aanaan dede winterwinter denkenwie verliefd wordtverliefd wordt opwordt op zomersproetenmoet ook aanook aan deaan de winterde winter denkenwie verliefd wordt opverliefd wordt op zomersproetenmoet ook aan deook aan de winteraan de winter denkenwie verliefd wordt op zomersproetenmoet ook aan de winterook aan de winter denken

Alles wordt aan ons terugbetaald, zij het ook niet door degenen, aan wie wij geleend hebben -Marie von Ebner-Eschenbach
alles-wordt-aan-ons-terugbetaald-zij-het-ook-niet-door-degenen-aan-wie-wij-geleend-hebben
Wie niet lui wil worden, moet verliefd worden -Ovidius
wie-niet-lui-wil-worden-moet-verliefd-worden
Eeuwig hetzelfde lied: het individu dat met zijn ideeën tegen de voortdommelende gemeente indruist! En de lente moet ook altijd weer tegen dezelfde winter opboksen -Alain
eeuwig-hetzelfde-lied-het-individu-dat-met-zijn-ideeën-tegen-de-voortdommelende-gemeente-indruist-en-de-lente-moet-ook-altijd-weer-tegen-dezelfde
De aanwezigheid van mensen van wie men houdt is voldoende: dromen, met hen spreken of niet; aan hen denken of aan iets onverschilligs denken, in hun tegenwoordigheid is het al eender -Jean de la Bruyère
de-aanwezigheid-van-mensen-van-wie-men-houdt-is-voldoende-dromen-met-hen-spreken-of-niet-aan-hen-denken-of-aan-iets-onverschilligs-denken-in-hun
Menige vrouw wordt pas mooi als ze verliefd is. De meeste mannen worden pas verliefd als ze mooi is -Alexander Pola
menige-vrouw-wordt-mooi-als-ze-verliefd-is-de-meeste-mannen-worden-verliefd-als-ze-mooi-is
Wie verstandig is, zal in de conversatie minder denken aan datgene, waarover hij spreekt, dan aan degene, met wie hij spreekt -A. Schopenhauer
wie-verstandig-is-zal-in-de-conversatie-minder-denken-aan-datgene-waarover-hij-spreekt-dan-aan-degene-met-wie-hij-spreekt