Wie voorspoed heeft weet nooit of hij om zichzelf bemind wordt


wie-voorspoed-heeft-weet-nooit-of-hij-om-zichzelf-bemind-wordt
lucanuswievoorspoedheeftweetnooitofhijomzichzelfbemindwordtwie voorspoedvoorspoed heeftheeft weetweet nooithij omom zichzelfzichzelf bemindbemind wordtwie voorspoed heeftvoorspoed heeft weetheeft weet nooitnooit of hijhij om zichzelfom zichzelf bemindzichzelf bemind wordtwie voorspoed heeft weetvoorspoed heeft weet nooitweet nooit of hijnooit of hij omhij om zichzelf bemindom zichzelf bemind wordtwie voorspoed heeft weet nooitheeft weet nooit of hijweet nooit of hij omnooit of hij om zichzelfhij om zichzelf bemind wordt

Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent -Victor Hugo
het-opperste-geluk-in-het-leven-is-de-overtuiging-dat-bemind-wordt-om-wie-bent-of-liever-bemind-wordt-ongeacht-wie-bent
Wie anderen begrijpt, heeft kennis. Wie zichzelf begrijpt, is verlicht. Wie anderen verovert, heeft macht. Wie zichzelf verovert, is sterk. Wie sterft, maar niet vergeten wordt, leidt een lang leven -Lao-Tse
wie-anderen-begrijpt-heeft-kennis-wie-zichzelf-begrijpt-is-verlicht-wie-anderen-verovert-heeft-macht-wie-zichzelf-verovert-is-sterk-wie-sterft
Zij die nooit heeft bemind, heeft nooit geleefd -John Gay
zij-die-nooit-heeft-bemind-heeft-nooit-geleefd
Wie door de goden bemind wordt, sterft jong -Plautus
wie-door-de-goden-bemind-wordt-sterft-jong
Slechts hij heeft altijd gelijk, die weet dat hij nooit gelijk heeft -William Moore
slechts-hij-heeft-altijd-gelijk-die-weet-dat-hij-nooit-gelijk-heeft