Wie zich in zelfonderzoek te buiten gaat, is noodzakelijk ongelukkig


wie-zich-in-zelfonderzoek-te-buiten-gaat-is-noodzakelijk-ongelukkig
jean-marie guyauwiezichinzelfonderzoektebuitengaatisnoodzakelijkongelukkigwie zichzich inin zelfonderzoekzelfonderzoek tete buitenbuiten gaatis noodzakelijknoodzakelijk ongelukkigwie zich inzich in zelfonderzoekin zelfonderzoek tezelfonderzoek te buitente buiten gaatis noodzakelijk ongelukkigwie zich in zelfonderzoekzich in zelfonderzoek tein zelfonderzoek te buitenzelfonderzoek te buiten gaatwie zich in zelfonderzoek tezich in zelfonderzoek te buitenin zelfonderzoek te buiten gaat

Vrij zijn van verlangens en voldoening maakt zelfonderzoek noodzakelijk en inzicht in de gehele aard van verlangens, want op het moment dat ik iets eis, zal ik ervaren -Krishnamurti
vrij-zijn-van-verlangens-voldoening-maakt-zelfonderzoek-noodzakelijk-inzicht-in-de-gehele-aard-van-verlangens-want-op-het-moment-dat-ik-iets-eis-zal
Wie meent genoeg in zichzelf te kunnen vinden om het buiten iedereen te kunnen stellen, bedriegt zich zeer; maar wie meent dat men het niet buiten hem kan stellen, bedriegt zich nog veel erger -Francois de la Rochefoucauld
wie-meent-genoeg-in-zichzelf-te-kunnen-vinden-om-het-buiten-iedereen-te-kunnen-stellen-bedriegt-zich-zeer-maar-wie-meent-dat-men-het-niet-buiten-hem
Zolang als het gaat moet men zich zelfs niet veroorloven ongelukkig te zijn -M. Herbert
zolang-als-het-gaat-moet-men-zich-zelfs-niet-veroorloven-ongelukkig-te-zijn
De ware schoonheid verenigt steeds en noodzakelijk in zich zovele elementen van waarheid en deugd, dat wie gene dient deze niet verloochenen kan -Conrad Busken Huet
de-ware-schoonheid-verenigt-steeds-noodzakelijk-in-zich-zovele-elementen-van-waarheid-deugd-dat-wie-gene-dient-deze-niet-verloochenen-kan
Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk ten gronden te midden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn -Machiavelli
een-man-die-zich-altijd-overal-goed-betoont-gaat-noodzakelijk-ten-gronden-te-midden-van-zovelen-die-niet-goed-zijn-daarom-moet-een-heerser-wanneer
Kankeraar: iemand die echt ongelukkig zou zijn indien hij zich niet meer ongelukkig zou mogen voelen -Georges van Acker
kankeraar-iemand-die-echt-ongelukkig-zou-zijn-indien-hij-zich-niet-meer-ongelukkig-zou-mogen-voelen