Wie zijn doel voorbijstreeft, mist het evenzeer als hij, die het niet bereikt


wie-zijn-doel-voorbijstreeft-mist-het-evenzeer-als-hij-die-het-niet-bereikt
michel eyquem de montaignewiezijndoelvoorbijstreeftmisthetevenzeeralshijdienietbereiktwie zijnzijn doeldoel voorbijstreeftmist hethet evenzeerevenzeer alsals hijdie hethet nietniet bereiktwie zijn doelzijn doel voorbijstreeftmist het evenzeerhet evenzeer alsevenzeer als hijdie het niethet niet bereiktwie zijn doel voorbijstreeftmist het evenzeer alshet evenzeer als hijdie het niet bereiktmist het evenzeer als hij

Al heeft hij zijn doel niet bereikt, hij is gevallen als slachtoffer van een grootse onderneming -Ovidius
al-heeft-hij-zijn-doel-niet-bereikt-hij-is-gevallen-als-slachtoffer-van-een-grootse-onderneming
Wie naar zijn doel gedragen wordt, moet zich niet verbeelden het bereikt te hebben -Marie von Ebner-Eschenbach
wie-naar-zijn-doel-gedragen-wordt-moet-zich-niet-verbeelden-het-bereikt-te-hebben
Een goed doel kan slechts door goede middelen bereikt worden, en een doel dat daarmede niet bereikt kan worden moet slecht wezen -Charles Dickens
een-goed-doel-kan-slechts-door-goede-middelen-bereikt-worden-een-doel-dat-daarmede-niet-bereikt-kan-worden-moet-slecht-wezen
Het doel is niet altijd gesteld om bereikt te worden, doch om te dienen als richtpunt. Zo bijvoorbeeld het voorschrift om zijn vijanden lief te hebben -Joseph Joubert
het-doel-is-niet-altijd-gesteld-om-bereikt-te-worden-doch-om-te-dienen-als-richtpunt-zo-bijvoorbeeld-het-voorschrift-om-zijn-vijanden-lief-te-hebben
Evenals een geneesmiddel zijn doel niet bereikt, als de dosis te sterk is geweest, zo is het met critici, wanneer zij de grens der billijkheid overschrijden -A. Schopenhauer
evenals-een-geneesmiddel-zijn-doel-niet-bereikt-als-de-dosis-te-sterk-is-geweest-zo-is-het-met-critici-wanneer-zij-de-grens-der-billijkheid
Wie streeft naar kennis, bereikt steeds meer kennis. Wie streeft naar minder, bereikt niet-handelen. Wie niet handelt, bereikt alles -Lao-Tse
wie-streeft-naar-kennis-bereikt-steeds-meer-kennis-wie-streeft-naar-minder-bereikt-niet-handelen-wie-niet-handelt-bereikt-alles