Wij hebben het uitstekend gedaan, simpelweg omdat we niet beter konden


wij-hebben-het-uitstekend-gedaan-simpelweg-omdat-we-niet-beter-konden
johan cruijffwijhebbenhetuitstekendgedaansimpelwegomdatwenietbeterkondenwij hebbenhebben hethet uitstekenduitstekend gedaansimpelweg omdatomdat wewe nietniet beterbeter kondenwij hebben hethebben het uitstekendhet uitstekend gedaansimpelweg omdat weomdat we nietwe niet beterniet beter kondenwij hebben het uitstekendhebben het uitstekend gedaansimpelweg omdat we nietomdat we niet beterwe niet beter kondenwij hebben het uitstekend gedaansimpelweg omdat we niet beteromdat we niet beter konden

Wij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebbenWij handelen niet goed omdat wij deugd bezitten of excellent zijn, maar wij hebben juist die eigenschappen omdat we goed gehandeld hebbenDe dood maakt alles goed wat wij verkeerd gedaan hebben. Maar alleen door het, samen met wat wij goed hebben gedaan, ongedaan te maken - door middel van de tijdWij citeren, omdat het nodig is, omdat wij er neiging toe hebben, en omdat wij het prettig vindenWij weten niet hoezeer wij iemand beminnen, voordat wij hem eenmaal leed hebben gedaanGeboorte en voorouders en hetgeen wij niet zelf gedaan hebben, kunnen wij nauwelijks het onze noemen