Wij kijken niet in onze grote steden voor onze beste ethiek


wij-kijken-niet-in-onze-grote-steden-voor-onze-beste-ethiek
jane austenwijkijkennietinonzegrotestedenvoorbesteethiekwij kijkenkijken nietniet inin onzeonze grotegrote stedensteden vooronze bestebeste ethiekwij kijken nietkijken niet inniet in onzein onze groteonze grote stedengrote steden voorsteden voor onzevoor onze besteonze beste ethiekwij kijken niet inkijken niet in onzeniet in onze grotein onze grote stedenonze grote steden voorgrote steden voor onzesteden voor onze bestevoor onze beste ethiekwij kijken niet in onzekijken niet in onze groteniet in onze grote stedenin onze grote steden vooronze grote steden voor onzegrote steden voor onze bestesteden voor onze beste ethiek

Indien wij iets geschreven hebben voor onze lering of tot de verlichting van ons hart, bestaat er een grote waarschijnlijkheid dat onze overwegingen ook voor vele anderen nuttig zullen zijn. Want niemand is alléén in zijn soort; en nooit zijn wij zó waar, noch zó levendig, noch zó hartroerend, als wanneer wij de dingen behandelen voor onszelvenAan onze hartstochten danken wij wellicht het beste wat in onze geest leeftHet is buitengewoon moeilijk om onze opvoeding, onze vooroordelen, onze neigingen, onze weerstand op zij te zetten en dan boven de woordelijke uitdrukking uit te komen, teneinde zo te luisteren, dat wij onmiddellijk begrijpenDe minachting voor onze soort is de prijs die wij vaak moeten betalen voor onze kennis ervanIn onze ouderdom zijn wij toegankelijker voor vleierij dan in onze jeugdMeer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterden