Wij leven niet zoals we willen maar zoals we kunnen


wij-leven-niet-zoals-we-willen-maar-zoals-we-kunnen
menanderwijlevennietzoalswewillenmaarkunnenwij levenleven nietniet zoalszoals wewe willenwillen maarmaar zoalszoals wewe kunnenwij leven nietleven niet zoalsniet zoals wezoals we willenwe willen maarwillen maar zoalsmaar zoals wezoals we kunnenwij leven niet zoalsleven niet zoals weniet zoals we willenzoals we willen maarwe willen maar zoalswillen maar zoals wemaar zoals we kunnenwij leven niet zoals weleven niet zoals we willenniet zoals we willen maarzoals we willen maar zoalswe willen maar zoals wewillen maar zoals we kunnen

Wij leven zoals wij kunnen, niet zoals wij willen -Gian Giorgio Trissino
wij-leven-zoals-wij-kunnen-niet-zoals-wij-willen
Het is onze plicht nuttig te zijn, niet zoals wij willen, doch zoals wij kunnen -Henri Frédéric Amiel
het-is-onze-plicht-nuttig-te-zijn-niet-zoals-wij-willen-doch-zoals-wij-kunnen
Er is maar één succes: te kunnen leven zoals je wilt -Christopher Morley
er-is-maar-één-succes-te-kunnen-leven-zoals-wilt
Wij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijn. -Francois de la Rochefoucauld
wij-zouden-er-meer-bij-winnen-door-ons-te-laten-zien-zoals-wij-zijn-dan-door-te-willen-schijnen-wat-wij-niet-zijn
Wij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat wij niet zijn -Francois de la Rochefoucauld
wij-zouden-er-meer-bij-winnen-door-ons-te-laten-zien-zoals-wij-zijn-dan-door-te-willen-schijnen-wat-wij-niet-zijn