Wij leven onder een regering van mannen en ochtendbladen


wij-leven-onder-een-regering-van-mannen-ochtendbladen
wendell phillipswijlevenondereenregeringvanmannenochtendbladenwij levenleven onderonder eeneen regeringregering vanvan mannenmannen enen ochtendbladenwij leven onderleven onder eenonder een regeringeen regering vanregering van mannenvan mannen enmannen en ochtendbladenwij leven onder eenleven onder een regeringonder een regering vaneen regering van mannenregering van mannen envan mannen en ochtendbladenwij leven onder een regeringleven onder een regering vanonder een regering van manneneen regering van mannen enregering van mannen en ochtendbladen

We leven onder een regering van mensen en ochtendbladenMannen gaan gebukt onder drie bergen van uitbuiting: imperialisme, militarisme en kapitalisme, maar vrouwen onder vier, omdat zij ook nog uitgebuit worden door de mannenElke verandering doet pijn, ongeacht hoezeer je ernaar verlangt. Maar alleen als wij een streep onder een leven zetten, kunnen we aan een nieuw leven beginnenEerst wanneer wij onszelf bevrijden uit het net der geslachtelijke horigheid, kunnen wij de wereld, de mannen bevrijden uit de politieke tirannie. De Hitlers worden slechts uit slaven geboren en onder slaven opgekweekt.Wij leven van hoop en van verlangen; wij zien bij het blijde licht en ademen de zoete lucht der toekomst; en zo leven wij; of anders hebben geen levenDe mode is een tiran waar niets ons van bevrijdt. Wij moeten ons schikken naar haar fantastische smaak. Maar nu wij eenmaal gedwongen zijn te leven onder haar dwaze wetten, is een verstandig man nooit de eerste haar te volgen, noch de laatste zich er aan te houden