Wij leven onder een regering van mannen en ochtendbladen


wij-leven-onder-een-regering-van-mannen-ochtendbladen
wendell phillipswijlevenondereenregeringvanmannenochtendbladenwij levenleven onderonder eeneen regeringregering vanvan mannenmannen enen ochtendbladenwij leven onderleven onder eenonder een regeringeen regering vanregering van mannenvan mannen enmannen en ochtendbladenwij leven onder eenleven onder een regeringonder een regering vaneen regering van mannenregering van mannen envan mannen en ochtendbladenwij leven onder een regeringleven onder een regering vanonder een regering van manneneen regering van mannen enregering van mannen en ochtendbladen

We leven onder een regering van mensen en ochtendbladen -Wendell Phillips
we-leven-onder-een-regering-van-mensen-ochtendbladen
Mannen gaan gebukt onder drie bergen van uitbuiting: imperialisme, militarisme en kapitalisme, maar vrouwen onder vier, omdat zij ook nog uitgebuit worden door de mannen -Mao Tse Toeng
mannen-gaan-gebukt-onder-drie-bergen-van-uitbuiting-imperialisme-militarisme-kapitalisme-maar-vrouwen-onder-vier-omdat-zij-ook-nog-uitgebuit-worden
Elke verandering doet pijn, ongeacht hoezeer je ernaar verlangt. Maar alleen als wij een streep onder een leven zetten, kunnen we aan een nieuw leven beginnen -Francesco Petrarca
elke-verandering-doet-pijn-ongeacht-hoezeer-ernaar-verlangt-maar-alleen-als-wij-een-streep-onder-een-leven-zetten-kunnen-we-aan-een-nieuw-leven
Wij leven van hoop en van verlangen; wij zien bij het blijde licht en ademen de zoete lucht der toekomst; en zo leven wij; of anders hebben geen leven -William Wordsworth
wij-leven-van-hoop-van-verlangen-wij-zien-bij-het-blijde-licht-ademen-de-zoete-lucht-der-toekomst-zo-leven-wij-of-anders-hebben-geen-leven