Wij lezen om te kunnen zeggen dat we gelezen hebben


wij-lezen-om-te-kunnen-zeggen-dat-we-gelezen-hebben
charles lambwijlezenomtekunnenzeggendatwegelezenhebbenwij lezenlezen omom tete kunnenkunnen zeggenzeggen datdat wewe gelezengelezen hebbenwij lezen omlezen om teom te kunnente kunnen zeggenkunnen zeggen datzeggen dat wedat we gelezenwe gelezen hebbenwij lezen om telezen om te kunnenom te kunnen zeggente kunnen zeggen datkunnen zeggen dat wezeggen dat we gelezendat we gelezen hebbenwij lezen om te kunnenlezen om te kunnen zeggenom te kunnen zeggen datte kunnen zeggen dat wekunnen zeggen dat we gelezenzeggen dat we gelezen hebben

Wij hebben gewoonlijk niet altijd de moed om te zeggen dat wij geen gebreken hebben en onze vijanden geen goede eigenschappen, maar in werkelijkheid zijn wij er niet ver van af dat te gelovenGezegend zij die niets te zeggen hebben en niet overgehaald kunnen worden dat te zeggenDe meeste mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen als ze krant niet gelezen hebben. En als ze de krant gelezen hebben, kunnen ze niet meer slapenEr zijn mensen die zo weinig durf hebben om iets te beweren, dat ze zich er nog niet toe kunnen brengen te zeggen, dat er een koude wind staat, hoe zeer ze hem ook mogen voelen, alvorens ze het anderen ook hebben horen zeggenDe mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen als ze de krant niet gelezen hebben, en als ze de krant gelezen hebben kunnen ze niet meer slapenWanneer de genoegens ons hebben uitgeput, zeggen wij dat wij de genoegens hebben uitgeput, en dat niets het hart van de mens kan verzadigen