Wij Nederlanders spreken geen Frans. Daar zijn we te chique voor


wij-nederlanders-spreken-geen-frans-daar-zijn-we-te-chique-voor
fons jansenwijnederlanderssprekengeenfransdaarzijnwetechiquevoorwij nederlandersnederlanders sprekenspreken geengeen fransdaar zijnzijn wewe tete chiquechique voorwij nederlanders sprekennederlanders spreken geenspreken geen fransdaar zijn wezijn we tewe te chiquete chique voorwij nederlanders spreken geennederlanders spreken geen fransdaar zijn we tezijn we te chiquewe te chique voorwij nederlanders spreken geen fransdaar zijn we te chiquezijn we te chique voor

Wij Nederlanders zijn geen volk, maar een federatie van gekwetste bevolkingsgroepenWij spreken niet tot elkander, daar wij te veel weten. Wij zwijgen elkander toe, wij glimlachen elkaar ons weten toeNederlanders houden niet van confrontatie. Wij zijn dol op concensus. Wij willen altijd met elkaar door één deur kunnenAnderen vervelen wij in de regel dan het allermeest, wanneer wij met hen spreken over de aangelegenheden, welke voor ons het belangwekkendst zijnAnderen vervelen wij in de regel het allermeest wanneer wij met hen spreken over die aangelegenheden welke voor ons het belangwekkendst zijnWat niet duidelijk is, is geen Frans