Wij nemen afscheid. Ik kijk achterom en als ik naar jou kijk dan weet ik niet waarom


wij-nemen-afscheid-ik-kijk-achterom-als-ik-naar-jou-kijk-dan-weet-ik-niet-waarom
onbekendwijnemenafscheidikkijkachteromalsiknaarjoudanweetnietwaaromwij nemennemen afscheidik kijkkijk achteromachterom enen alsals ikik naarnaar joujou kijkkijk dandan weetweet ikik nietniet waaromwij nemen afscheidik kijk achteromkijk achterom enachterom en alsen als ikals ik naarik naar jounaar jou kijkjou kijk dankijk dan weetdan weet ikweet ik nietik niet waaromik kijk achterom enkijk achterom en alsachterom en als iken als ik naarals ik naar jouik naar jou kijknaar jou kijk danjou kijk dan weetkijk dan weet ikdan weet ik nietweet ik niet waaromik kijk achterom en alskijk achterom en als ikachterom en als ik naaren als ik naar jouals ik naar jou kijkik naar jou kijk dannaar jou kijk dan weetjou kijk dan weet ikkijk dan weet ik nietdan weet ik niet waarom

Als ik naar je ogen kijk, kijk ik mijn ogen uit -K. Schippers
als-ik-naar-ogen-kijk-kijk-ik-mijn-ogen-uit
Kijk om je heen, kijk om je heen. Zoals de wereld nu is, zie je hem nooit weer -Cees Buddingh
kijk-om-heen-kijk-om-heen-zoals-de-wereld-nu-is-zie-hem-nooit-weer
Kijk binnen in u. In uw binnenste is een bron die nooit verdroogt, als u maar weet te putten -Marcus Aurelius
kijk-binnen-in-u-in-uw-binnenste-is-een-bron-die-nooit-verdroogt-als-u-maar-weet-te-putten
Gij ziet naar boven, wanneer gij naar verheffing verlangt. En ik kijk naar beneden, omdat ik verheven ben -Friedrich Nietzsche
gij-ziet-naar-boven-wanneer-gij-naar-verheffing-verlangt-en-ik-kijk-naar-beneden-omdat-ik-verheven-ben
Ik kijk reikhalzend uit naar mijn volgende teleurstelling -Ashleigh Brilliant
ik-kijk-reikhalzend-uit-naar-mijn-volgende-teleurstelling