Wij vergeten gemakkelijk onze fouten wanneer ze alleen aan onszelve bekend zijn


wij-vergeten-gemakkelijk-onze-fouten-wanneer-ze-alleen-aan-onszelve-bekend-zijn
francois de la rochefoucauldwijvergetengemakkelijkonzefoutenwanneerzealleenaanonszelvebekendzijnwij vergetenvergeten gemakkelijkgemakkelijk onzeonze foutenfouten wanneerwanneer zeze alleenalleen aanaan onszelveonszelve bekendbekend zijnwij vergeten gemakkelijkvergeten gemakkelijk onzegemakkelijk onze foutenonze fouten wanneerfouten wanneer zewanneer ze alleenze alleen aanalleen aan onszelveaan onszelve bekendonszelve bekend zijnwij vergeten gemakkelijk onzevergeten gemakkelijk onze foutengemakkelijk onze fouten wanneeronze fouten wanneer zefouten wanneer ze alleenwanneer ze alleen aanze alleen aan onszelvealleen aan onszelve bekendaan onszelve bekend zijnwij vergeten gemakkelijk onze foutenvergeten gemakkelijk onze fouten wanneergemakkelijk onze fouten wanneer zeonze fouten wanneer ze alleenfouten wanneer ze alleen aanwanneer ze alleen aan onszelveze alleen aan onszelve bekendalleen aan onszelve bekend zijn

Met alle moeite waarmee wij sommige van onze fouten verbergen, konden wij ze gemakkelijk afleren -Michelangelo Antonioni
met-alle-moeite-waarmee-wij-sommige-van-onze-fouten-verbergen-konden-wij-ze-gemakkelijk-afleren
Wij zijn helemaal niet immoreler dan onze voorvaderen. Wij zijn alleen maar een beetje verstrooid, want we vergeten de gordijnen dicht te doen -Pierre Daninos
wij-zijn-helemaal-niet-immoreler-dan-onze-voorvaderen-wij-zijn-alleen-maar-een-beetje-verstrooid-want-we-vergeten-de-gordijnen-dicht-te-doen
Wij leven met onze fouten als met de geuren die wij met ons meedragen: wij ruiken ze zelf niet; zij hinderen alleen de anderen. -Marquise de Lambert
wij-leven-met-onze-fouten-als-met-de-geuren-die-wij-met-ons-meedragen-wij-ruiken-ze-zelf-niet-zij-hinderen-alleen-de-anderen
Wij zijn meer ons zelve, wanneer wij schrijven dan wanneer wij spreken, omdat wanneer wij schrijven wij alleen zijn -Comtesse Diane de Beausacq
wij-zijn-meer-ons-zelve-wanneer-wij-schrijven-dan-wanneer-wij-spreken-omdat-wanneer-wij-schrijven-wij-alleen-zijn
Wij vergeven onze vrienden gemakkelijk die gebreken waar wij zelf geen last van ondervinden -Francois de la Rochefoucauld
wij-vergeven-onze-vrienden-gemakkelijk-die-gebreken-waar-wij-zelf-geen-last-van-ondervinden