Wij zijn een volk van individualisten. Ieder voelt zich apart en ieder geneert zich voor die apartheid


wij-zijn-een-volk-van-individualisten-ieder-voelt-zich-apart-ieder-geneert-zich-voor-die-apartheid
godfried bomanswijzijneenvolkvanindividualisteniedervoeltzichapartiedergeneertvoordieapartheidwij zijnzijn eeneen volkvolk vanvan individualistenieder voeltvoelt zichzich apartapart enen iederieder geneertgeneert zichzich voordie apartheidwij zijn eenzijn een volkeen volk vanvolk van individualistenieder voelt zichvoelt zich apartzich apart enapart en iederen ieder geneertieder geneert zichgeneert zich voorzich voor dievoor die apartheidwij zijn een volkzijn een volk vaneen volk van individualistenieder voelt zich apartvoelt zich apart enzich apart en iederapart en ieder geneerten ieder geneert zichieder geneert zich voorgeneert zich voor diezich voor die apartheidwij zijn een volk vanzijn een volk van individualistenieder voelt zich apart envoelt zich apart en iederzich apart en ieder geneertapart en ieder geneert zichen ieder geneert zich voorieder geneert zich voor diegeneert zich voor die apartheid

De wereld zou doodvervelend zijn als niet ieder zich stiekem superieur achtte aan bijna ieder ander mens -Don Marquis
de-wereld-zou-doodvervelend-zijn-als-niet-ieder-zich-stiekem-superieur-achtte-aan-bijna-ieder-ander-mens
De mens, een dwaas voor zich zelve, voor anderen verstandig, heeft raad voor ieder, alleen niet voor zich zelve -Johann Wolfgang von Goethe
de-mens-een-dwaas-voor-zich-zelve-voor-anderen-verstandig-heeft-raad-voor-ieder-alleen-niet-voor-zich-zelve
Ieder heeft zijn opvattingen, beginselen en gebreken, en men moet zich weinig om die van anderen bekommeren, daar men zoveel aanleiding heeft, zich met zichzelf bezig te houden -Pierre Nicole
ieder-heeft-zijn-opvattingen-beginselen-gebreken-men-moet-zich-weinig-om-die-van-anderen-bekommeren-daar-men-zoveel-aanleiding-heeft-zich-met
Alles zoekt zijn welzijn en ieder leeft voor zich; dat is voor alle levende wezens de onveranderlijke wet -André Cheniér
alles-zoekt-zijn-welzijn-ieder-leeft-voor-zich-dat-is-voor-alle-levende-wezens-de-onveranderlijke-wet
De mens geneert zich meer voor een schijnbare fout die een ander hem verwijt, dan voor een werkelijke zwakheid, die men tenslotte zelf toegeeft -Jean Paul
de-mens-geneert-zich-meer-voor-een-schijnbare-fout-die-een-ander-hem-verwijt-dan-voor-een-werkelijke-zwakheid-die-men-tenslotte-zelf-toegeeft