Wijsbegeerte is in de grond heimwee, het verlangen overal thuis te zijn


wijsbegeerte-is-in-de-grond-heimwee-het-verlangen-overal-thuis-te-zijn
novaliswijsbegeerteisindegrondheimweehetverlangenoveralthuistezijnwijsbegeerte isis inin dede grondgrond heimweehet verlangenverlangen overaloveral thuisthuis tete zijnwijsbegeerte is inis in dein de grondde grond heimweehet verlangen overalverlangen overal thuisoveral thuis tethuis te zijnwijsbegeerte is in deis in de grondin de grond heimweehet verlangen overal thuisverlangen overal thuis teoveral thuis te zijnwijsbegeerte is in de grondis in de grond heimweehet verlangen overal thuis teverlangen overal thuis te zijn

Slavernij kan men overal aantreffen. Het is een onkruid dat in iedere grond groeit.Het merendeel van de mannen heeft thuis geen moeilijkheden omdat ze nooit thuis zijnAls je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat. Want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.Wijsbegeerte dient alleen om wijsbegeerte te weerleggenMenigeen voelt zich slechts daarom overal achteruitgezet, omdat hij overal de eerste wil zijnVerlangen is altijd in tegenspraak. Ik verlang tegengestelde dingen - wat niet betekent dat ik het verlangen moet vernietigen, onderdrukken, beheersen of veredelen - ik zie gewoon dat verlangen zelf tegenstrijdig is