Wijsheid is poëzie die zingt in de geest


wijsheid-is-poëzie-die-zingt-in-de-geest
kahlil gibranwijsheidispoziediezingtindegeestwijsheid isis poëziepoëzie diedie zingtzingt inin dede geestwijsheid is poëzieis poëzie diepoëzie die zingtdie zingt inzingt in dein de geestwijsheid is poëzie dieis poëzie die zingtpoëzie die zingt indie zingt in dezingt in de geestwijsheid is poëzie die zingtis poëzie die zingt inpoëzie die zingt in dedie zingt in de geest

Als een vogel precies kon zeggen wat hij zingt, waarom hij zingt en wat het in hem is dat zingt, zou hij niet meer zingen -Paul Valéry
als-een-vogel-precies-kon-zeggen-wat-hij-zingt-waarom-hij-zingt-wat-het-in-hem-is-dat-zingt-zou-hij-niet-meer-zingen
Slechts hij, dis de poëzie met waarheid en wijsheid verenigen kan, is werkelijk dichter -Lord George Byron
slechts-hij-dis-de-poëzie-met-waarheid-wijsheid-verenigen-kan-is-werkelijk-dichter
De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen -Alphonse Karr
de-liefde-is-een-vogel-die-zingt-in-het-hart-van-de-vrouwen
Alleen de geest die dagelijks alle lasten van zich afschudt, die ieder probleem in die dag zelf heeft beëindigd, is een onschuldige geest -Krishnamurti
alleen-de-geest-die-dagelijks-alle-lasten-van-zich-afschudt-die-ieder-probleem-in-die-dag-zelf-heeft-beëindigd-is-een-onschuldige-geest
Iemand die vele jaren lang wijsheid had bijeengegaard, zei; ik liet de ganse wijsheid varen, kon ik nog eenmaal dwaas zijn -Albert Roderich
iemand-die-vele-jaren-lang-wijsheid-had-bijeengegaard-zei-ik-liet-de-ganse-wijsheid-varen-kon-ik-nog-eenmaal-dwaas-zijn