Wijze mensen hebben geen advies nodig; dwazen willen er geen


wijze-mensen-hebben-geen-advies-nodig-dwazen-willen-er-geen
benjamin franklinwijzemensenhebbengeenadviesnodigdwazenwillenerwijze mensenmensen hebbenhebben geengeen adviesadvies nodigdwazen willenwillen erer geenwijze mensen hebbenmensen hebben geenhebben geen adviesgeen advies nodigdwazen willen erwillen er geenwijze mensen hebben geenmensen hebben geen advieshebben geen advies nodigdwazen willen er geenwijze mensen hebben geen adviesmensen hebben geen advies nodig

De wijze maakt geen plannen. Daarom heeft hij geen kennis nodig. Hij heeft ook geen voorwerpen nodig. Daarom drijft hij geen handelDe waarlijk wijze man heeft geen plannen, en heeft daarom geen wijsheid nodigJonge mensen hebben geen meesters nodig om te leren denken, maar om hun weg te vindenEen wijze heeft geen lijm nodig, want hij scheidt nietsAls een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht?Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje