Wijze woorden vallen vaak op kale grond; maar een vriendelijke woord is nooit weggegooid


wijze-woorden-vallen-vaak-op-kale-grond-maar-een-vriendelijke-woord-is-nooit-weggegooid
sir arthur helpswijzewoordenvallenvaakopkalegrondmaareenvriendelijkewoordisnooitweggegooidwijze woordenwoorden vallenvallen vaakvaak opop kalekale grondmaar eeneen vriendelijkevriendelijke woordwoord isis nooitnooit weggegooidwijze woorden vallenwoorden vallen vaakvallen vaak opvaak op kaleop kale grondmaar een vriendelijkeeen vriendelijke woordvriendelijke woord iswoord is nooitis nooit weggegooidwijze woorden vallen vaakwoorden vallen vaak opvallen vaak op kalevaak op kale grondmaar een vriendelijke woordeen vriendelijke woord isvriendelijke woord is nooitwoord is nooit weggegooidwijze woorden vallen vaak opwoorden vallen vaak op kalevallen vaak op kale grondmaar een vriendelijke woord iseen vriendelijke woord is nooitvriendelijke woord is nooit weggegooid

Vriendelijke gedachten zijn zeldzamer dan vriendelijke woorden of vriendelijke dadenVriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uitJij zult de vriendelijke woorden die jij gezegd hebt misschien vergeten, maar de ontvanger onthoudt ze een leven langHet meest effectieve kalmeermiddel: een paar vriendelijke woordenVaak hebben kleine woorden mensen doen vallen en mensen opgerichtOnze grootste glorie bestaat niet uit het nooit vallen, maar in het weer opstaan elke keer als we vallen