Wil een wijsgerig stelsel iets betekenen voor ons leven, dan moet ook ons hart het aanvaarden


wil-een-wijsgerig-stelsel-iets-betekenen-voor-ons-leven-dan-moet-ook-ons-hart-het-aanvaarden
johann wolfgang von goethewileenwijsgerigstelselietsbetekenenvooronslevendanmoetookharthetaanvaardenwil eeneen wijsgerigwijsgerig stelselstelsel ietsiets betekenenbetekenen voorons levendan moetmoet ookook onsons harthart hethet aanvaardenwil een wijsgerigeen wijsgerig stelselwijsgerig stelsel ietsstelsel iets betekeneniets betekenen voorbetekenen voor onsvoor ons levendan moet ookmoet ook onsook ons hartons hart hethart het aanvaardenwil een wijsgerig stelseleen wijsgerig stelsel ietswijsgerig stelsel iets betekenenstelsel iets betekenen vooriets betekenen voor onsbetekenen voor ons levendan moet ook onsmoet ook ons hartook ons hart hetons hart het aanvaardenwil een wijsgerig stelsel ietseen wijsgerig stelsel iets betekenenwijsgerig stelsel iets betekenen voorstelsel iets betekenen voor onsiets betekenen voor ons levendan moet ook ons hartmoet ook ons hart hetook ons hart het aanvaarden

In één spreekwoord kan meer geestelijke kracht liggen dan in een wijsgerig stelsel -Thomas Carlyle
in-één-spreekwoord-kan-meer-geestelijke-kracht-liggen-dan-in-een-wijsgerig-stelsel
Een goede gedachte past in ieder wijsgerig stelsel -Ernst Hohenemser
een-goede-gedachte-past-in-ieder-wijsgerig-stelsel
Om vrede te hebben met dit rare leven; om te aanvaarden wat wij niet begrijpen; om rustig af te wachten wat ons te wachten staat; moet je wijzer zijn dan ik ben -M. C. Escher
om-vrede-te-hebben-met-dit-rare-leven-om-te-aanvaarden-wat-wij-niet-begrijpen-om-rustig-af-te-wachten-wat-ons-te-wachten-staat-moet-wijzer-zijn-dan
Zo leert men ons, evenals ons lichaam, ook de geest naar 's lands wijs te kleden, en als wij dat niet doen dan ziet men ons voor zonderlingen aan of nog wat ergers -John Locke
zo-leert-men-ons-evenals-ons-lichaam-ook-de-geest-naar-'s-lands-wijs-te-kleden-als-wij-dat-niet-doen-dan-ziet-men-ons-voor-zonderlingen-aan-of-nog
U heeft ons voor Uzelf geschapen, o Heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U -Augustinus
u-heeft-ons-voor-uzelf-geschapen-o-heer-rusteloos-is-ons-hart-tot-het-rust-vindt-in-u