Woorden zijn huursoldaten, Ingehuurd door verschillende ideeën


woorden-zijn-huursoldaten-ingehuurd-door-verschillende-ideeën
maxwell bodenheimwoordenzijnhuursoldateningehuurddoorverschillendeideenwoorden zijnzijn huursoldateningehuurd doorverschillende ideeënwoorden zijn huursoldateningehuurd door verschillendedoor verschillende ideeëningehuurd door verschillende ideeën

Wijsgeren zeggen met de meest verschillende woorden hetzelfde en met dezelfde woorden het meest verschillendeWoorden zijn kapstokken om ideeën aan op te hangenDe woorden die door gelukkige mensen worden gesproken, vormen eenonbeduidende melodie. Maar de woorden die gevoeld worden door hen diezwijgen, zijn prachtigDe woorden die door gelukkige mensen worden gesproken, vormen een onbeduidende melodie. Maar de woorden die gevoeld worden door hen die zwijgen, zijn prachtigDe ideeën worden eerder oud dan de woordenAvond en morgen zijn op verschillende wijzen gestemd, zij voeren ieder hun eigen muziekinstrument, een instrument dat voor verschillende gemoedsaarde deugt