Wordt ook de hoop beschaamd, laat nooit af van te hopen! Eén deur is dichtgegaan, maar duizend staan nog open


wordt-ook-de-hoop-beschaamd-laat-nooit-af-van-te-hopen-eén-deur-is-dichtgegaan-maar-duizend-staan-nog-open
friedrich rückertwordtookdehoopbeschaamdlaatnooitafvantehopeneéndeurisdichtgegaanmaarduizendstaannogopenwordt ookook dede hoophoop beschaamdlaat nooitnooit afaf vanvan tete hopeneén deurdeur isis dichtgegaanmaar duizendduizend staanstaan nognog openwordt ook deook de hoopde hoop beschaamdlaat nooit afnooit af vanaf van tevan te hopeneén deur isdeur is dichtgegaanmaar duizend staanduizend staan nogstaan nog openwordt ook de hoopook de hoop beschaamdlaat nooit af vannooit af van teaf van te hopeneén deur is dichtgegaanmaar duizend staan nogduizend staan nog openwordt ook de hoop beschaamdlaat nooit af van tenooit af van te hopenmaar duizend staan nog open

Open nooit je deur voor het kleine kwaad want een groter kwaad komt daarna altijd via die opening naar binnen't Is waar; een recht berouw kan nooit te spade komen, maar... laat berouw wordt ook niet licht voor echt genomenDat wij beschaamd kunnen staan in eigen ogen, is één der aderwerken van onze natuurDit jaar gaan we met het vliegtuig op vakantie en ik neem mijn kanarie mee. Ik hoop maar dat hij niet ziek wordt, want dat beest heeft nog nooit gevlogenAch, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief aan.Eigenlijk moest er achter de deur van ieder tevreden en gelukkig mens iemand staan met een hamertje die er door zijn geklop gedurig aan herinnerde dat er ook ongelukkige mensen bestaan