Wraak is een onmenselijk woord


wraak-is-een-onmenselijk-woord
senecawraakiseenonmenselijkwoordwraak isis eeneen onmenselijkonmenselijk woordwraak is eenis een onmenselijkeen onmenselijk woordwraak is een onmenselijkis een onmenselijk woordwraak is een onmenselijk woord

Zoals in het christendom de bewustwording van de ziel en haar uiterste mogelijkheden de mens tot een onmenselijk ascetisme gedreven heeft, zo heeft de bewustwording van de persoonlijkheid geleid tot een onmenselijk egoïsmeEen kleine wraak is menselijker dan in het geheel geen wraak. En wanneer de straf niet een recht en een eer is voor de schender, dan bevalt mij ook uw straffen nietGeen smart te voelen is onmenselijk, haar niet te dragen onmannelijkIedereen die op het punt staat een onmenselijk daad te begaan, verontschuldigt zich altijd weer met de woorden: 'Ik ben tenslotte ook maar een mens.'Poëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op versWraak wordt niet door wraak te niet gedaan, noch het ene onrecht door een ander, maar het ene vergroot het ander