Ze hebben beloofd dat dromen uit kunnen komen - maar vergaten te vermelden dat nachtmerries ook dromen zijn


ze-hebben-beloofd-dat-dromen-uit-kunnen-komen-maar-vergaten-te-vermelden-dat-nachtmerries-ook-dromen-zijn
oscar wildezehebbenbeloofddatdromenuitkunnenkomenmaarvergatentevermeldennachtmerriesookzijnze hebbenhebben beloofdbeloofd datdat dromendromen uituit kunnenkunnen komenkomenmaarmaar vergatenvergaten tete vermeldenvermelden datdat nachtmerriesnachtmerries ookook dromendromen zijnze hebben beloofdhebben beloofd datbeloofd dat dromendat dromen uitdromen uit kunnenuit kunnen komenkunnen komenmaar vergatenmaar vergaten tevergaten te vermeldente vermelden datvermelden dat nachtmerriesdat nachtmerries ooknachtmerries ook dromenook dromen zijnze hebben beloofd dathebben beloofd dat dromenbeloofd dat dromen uitdat dromen uit kunnendromen uit kunnen komenuit kunnen komenmaar vergaten temaar vergaten te vermeldenvergaten te vermelden datte vermelden dat nachtmerriesvermelden dat nachtmerries ookdat nachtmerries ook dromennachtmerries ook dromen zijnze hebben beloofd dat dromenhebben beloofd dat dromen uitbeloofd dat dromen uit kunnendat dromen uit kunnen komendromen uit kunnen komenmaar vergaten te vermeldenmaar vergaten te vermelden datvergaten te vermelden dat nachtmerrieste vermelden dat nachtmerries ookvermelden dat nachtmerries ook dromendat nachtmerries ook dromen zijn

Je mag dromen, je moet zelfs dromen, maar je moet er ook voor zorgen dat je niet in je dromen verdwaalt -Leo Beenhakker
je-mag-dromen-moet-zelfs-dromen-maar-moet-er-ook-voor-zorgen-dat-niet-in-dromen-verdwaalt
Iedere keer weer blijkt dat de vrouw van je dromen in principe ook de vrouw van je nachtmerries is -Ronald Giphart
iedere-keer-weer-blijkt-dat-de-vrouw-van-dromen-in-principe-ook-de-vrouw-van-nachtmerries-is
Mijn dromen zijn geen bedrog maar dromen -K. Schippers
mijn-dromen-zijn-geen-bedrog-maar-dromen
Als bedriegers dromen zijn hun dromen werkelijkheid -Kadé Bruin
als-bedriegers-dromen-zijn-hun-dromen-werkelijkheid
Zij die overdag dromen hebben weet van menige zaak die ontgaat aan al diegenen die enkel 's nachts dromen -Edgar Allan Poe
zij-die-overdag-dromen-hebben-weet-van-menige-zaak-die-ontgaat-aan-al-diegenen-die-enkel-'s-nachts-dromen
We hopen dat ze je vleugels geven, zodat je overal kunt komen, dat je terugkomt in onze dromen, en met ons meevliegt in ons leven -Onbekend
we-hopen-dat-ze-vleugels-geven-zodat-overal-kunt-komen-dat-terugkomt-in-onze-dromen-met-ons-meevliegt-in-ons-leven