Ze waren zo verliefd. Urenlang konden ze elkaars T-shirt zitten lezen


ze-waren-zo-verliefd-urenlang-konden-ze-elkaars-t-shirt-zitten-lezen
kees van kootenzewarenzoverliefdurenlangkondenzeelkaarstshirtzittenlezenze warenwaren zozo verliefdurenlang kondenkonden zeze elkaarszitten lezenze waren zowaren zo verliefdurenlang konden zekonden ze elkaarsze waren zo verliefdurenlang konden ze elkaars

Slechts boeken bederven de zeden. Wat heeft de zeden dan bedorven voor de mensen konden lezen?Als we de verborgen geschiedenissen van onze vijanden konden lezen zouden we in ieders leven genoeg lijden en ellende tegen komen om alle vijandelijkheden te stakenEen man van de wereld kan dol verliefd, maar niet dom verliefd zijnDe aap is misschien een lelijk beest, maar als wij verwant waren met het paard of de koe, onze ogen zouden 's zomers vol vliegen zittenIk geloof in de macht van het zwijgen, een thema waarover ik urenlang zou kunnen sprekenWanneer een vrouw niet onmiddellijk raadt dat een man verliefd op haar is, komt dat doordat zij verliefd is op een ander