Zich te rechter tijd te kunnen vervelen is een der voorwaarden voor alle soorten van macht


zich-te-rechter-tijd-te-kunnen-vervelen-is-een-der-voorwaarden-voor-alle-soorten-van-macht
honoré de balzaczichterechtertijdkunnenverveleniseendervoorwaardenvoorallesoortenvanmachtzich tete rechterrechter tijdtijd tete kunnenkunnen vervelenvervelen isis eeneen derder voorwaardenvoorwaarden vooralle soortensoorten vanvan machtzich te rechterte rechter tijdrechter tijd tetijd te kunnente kunnen vervelenkunnen vervelen isvervelen is eenis een dereen der voorwaardender voorwaarden voorvoorwaarden voor allevoor alle soortenalle soorten vansoorten van machtzich te rechter tijdte rechter tijd terechter tijd te kunnentijd te kunnen vervelente kunnen vervelen iskunnen vervelen is eenvervelen is een deris een der voorwaardeneen der voorwaarden voorder voorwaarden voor allevoorwaarden voor alle soortenvoor alle soorten vanalle soorten van machtzich te rechter tijd tete rechter tijd te kunnenrechter tijd te kunnen vervelentijd te kunnen vervelen iste kunnen vervelen is eenkunnen vervelen is een dervervelen is een der voorwaardenis een der voorwaarden vooreen der voorwaarden voor alleder voorwaarden voor alle soortenvoorwaarden voor alle soorten vanvoor alle soorten van macht

Te rechter tijd zwak zijn is een voorrecht der kracht -Salomon Baer-Oberdorf
te-rechter-tijd-zwak-zijn-is-een-voorrecht-der-kracht
Vastberadenheid is vaak de kunst om te rechter tijd wreed te kunnen zijn -Henri Becque
vastberadenheid-is-vaak-de-kunst-om-te-rechter-tijd-wreed-te-kunnen-zijn
De macht is de koningin der aarde en niet de mening, maar de mening is het die zich van de macht bedient -Blaise Pascal
de-macht-is-de-koningin-der-aarde-niet-de-mening-maar-de-mening-is-het-die-zich-van-de-macht-bedient
Alle macht van de mensen bestaat uit een mengeling van tijd en geduld -Ron Kritzfeld
alle-macht-van-de-mensen-bestaat-uit-een-mengeling-van-tijd-geduld
De natuur ontwikkelde bepaalde soorten, maar dan bevindt zij zich in een doodlopend slop en kan niet meer voor- of achterwaarts. Vandaar het taaie leven der nationaliteiten -Johann Wolfgang von Goethe
de-natuur-ontwikkelde-bepaalde-soorten-maar-dan-bevindt-zij-zich-in-een-doodlopend-slop-kan-niet-meer-voor-of-achterwaarts-vandaar-het-taaie-leven