Zichzelf te overwinnen is de beste en grootste van alle overwinningen


zichzelf-te-overwinnen-is-de-beste-grootste-van-alle-overwinningen
platozichzelfteoverwinnenisdebestegrootstevanalleoverwinningenzichzelf tete overwinnenoverwinnen isis dede bestebeste enen grootstegrootste vanvan allealle overwinningenzichzelf te overwinnente overwinnen isoverwinnen is deis de bestede beste enbeste en grootsteen grootste vangrootste van allevan alle overwinningenzichzelf te overwinnen iste overwinnen is deoverwinnen is de besteis de beste ende beste en grootstebeste en grootste vanen grootste van allegrootste van alle overwinningenzichzelf te overwinnen is dete overwinnen is de besteoverwinnen is de beste enis de beste en grootstede beste en grootste vanbeste en grootste van alleen grootste van alle overwinningen

De beste manier om zijn vijanden te overwinnen, is ze te overleven -William Ewart Gladstone
de-beste-manier-om-zijn-vijanden-te-overwinnen-is-ze-te-overleven
Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie -Boeddha
gezondheid-is-het-grootste-geschenk-tevredenheid-de-grootste-rijkdom-trouw-de-beste-relatie
Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme -Dirk Coster
door-voor-anderen-te-leven-leeft-de-goede-mens-op-de-beste-wijze-voor-zichzelf-alle-waarachtig-altruïsme-is-gezuiverd-egoïsme
Zichzelf bekampen is de zwaarste strijd, zich zelf overwinnen is de schoonste overwinning -Friedrich von Logau
zichzelf-bekampen-is-de-zwaarste-strijd-zich-zelf-overwinnen-is-de-schoonste-overwinning
Die zichzelf overwint bij het overwinnen, boekt een dubbele overwinning -Publilius Syrus
die-zichzelf-overwint-bij-het-overwinnen-boekt-een-dubbele-overwinning
Wie heeft een hardere strijd, dan hij, die tracht zichzelf te overwinnen? -Thomas a Kempis
wie-heeft-een-hardere-strijd-dan-hij-die-tracht-zichzelf-te-overwinnen