Zij, die het meest regeren maken het minste gerucht


zij-die-het-meest-regeren-maken-het-minste-gerucht
john seldenzijdiehetmeestregerenmakenminstegeruchtdie hethet meestmeest regerenregeren makenmaken hethet minsteminste geruchtdie het meesthet meest regerenmeest regeren makenregeren maken hetmaken het minstehet minste geruchtdie het meest regerenhet meest regeren makenmeest regeren maken hetregeren maken het minstemaken het minste geruchtdie het meest regeren makenhet meest regeren maken hetmeest regeren maken het minsteregeren maken het minste gerucht

Het minste gerucht kan een ramp veroorzakenDe bescheidenheid van sommige eerzuchtige personen bestaat hierin, dat zij groot worden zonder te veel gerucht te maken: ze gaan als het ware op hun tenen door de wereldRegeerders die menen dat kunst geen regeringszaak is, maken 't regeren tot 'n kunstjeWat is kracht zonder een dubbele portie wijsheid?Groots, log, zwaar, fier en veilig,Maar vatbaar voor het minste of geringste;Kracht is niet gemaakt om te regeren, maar om te dienen, terwijl wijsheid het bevel voertDe geschiedenis wordt het meest door hen vervalst die haar makenDe bedrijvigste mensen waren steeds zij, die de minste behoeften hadden