Zij die vertrouwen, hebben vaker gelijk dan zij die wantrouwen


zij-die-vertrouwen-hebben-vaker-gelijk-dan-zij-die-wantrouwen
sir john lubbockzijdievertrouwenhebbenvakergelijkdanzijwantrouwenzij diedie vertrouwenhebben vakervaker gelijkgelijk dandan zijzij diedie wantrouwenzij die vertrouwenhebben vaker gelijkvaker gelijk dangelijk dan zijdan zij diezij die wantrouwenhebben vaker gelijk danvaker gelijk dan zijgelijk dan zij diedan zij die wantrouwenhebben vaker gelijk dan zijvaker gelijk dan zij diegelijk dan zij die wantrouwen

Geen mensen die vaker ongelijk hebben dan zij die het niet kunnen uitstaan ongelijk te hebbenMen is vaker de dupe van wantrouwen dan van vertrouwenWat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuitingZij die veel geleden hebben zijn als zij, die vele talen kennen; zij hebben geleerd allen te verstaan en worden door allen verstaanMannen vertrouwen nooit vrouwen die intelligenter zijn dan zijDe maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben