Zijn slechtste kant is beter dan de beste van ieder ander persoon.


zijn-slechtste-kant-is-beter-dan-de-beste-van-ieder-ander-persoon
william hazlittzijnslechtstekantisbeterdandebestevaniederanderpersoonzijn slechtsteslechtste kantkant isis beterbeter dandan dede bestebeste vanvan iederander persoonzijn slechtste kantslechtste kant iskant is beteris beter danbeter dan dedan de bestede beste vanbeste van iedervan ieder anderieder ander persoonzijn slechtste kant isslechtste kant is beterkant is beter danis beter dan debeter dan de bestedan de beste vande beste van iederbeste van ieder andervan ieder ander persoonzijn slechtste kant is beterslechtste kant is beter dankant is beter dan deis beter dan de bestebeter dan de beste vandan de beste van iederde beste van ieder anderbeste van ieder ander persoon

Het praktische gebod zal dus als volgt zijn: Handel zo dat ge de mensheid, zowel in uw eigen persoon als in die van ieder ander, steeds mede als doel, nooit zuiver als middel gebruikt -Immanuel Kant
het-praktische-gebod-zal-dus-als-volgt-zijn-handel-zo-dat-ge-de-mensheid-zowel-in-uw-eigen-persoon-als-in-die-van-ieder-ander-steeds-mede-als-doel
Het leven wacht altijd tot de situatie kritiek is, om zich dan van zijn beste kant te laten zien -Paulo Coelho
het-leven-wacht-altijd-tot-de-situatie-kritiek-is-om-zich-dan-van-zijn-beste-kant-te-laten-zien
Handel zo dat je de menselijkheid, zowel in je eigen persoon als in die van ieder ander, altijd tevens als doel, nooit alleen maar als middel gebruikt -Immanuel Kant
handel-zo-dat-de-menselijkheid-zowel-in-eigen-persoon-als-in-die-van-ieder-ander-altijd-tevens-als-doel-nooit-alleen-maar-als-middel-gebruikt
Wilt gij behagen, tracht dan minder zelf te schitteren, dan aan anderen de gelegenheid te geven, zich van hun beste kant te laten zien -Adolph Freiherr Knigge
wilt-gij-behagen-tracht-dan-minder-zelf-te-schitteren-dan-aan-anderen-de-gelegenheid-te-geven-zich-van-hun-beste-kant-te-laten-zien
De mens die tracht te bewijzen dan zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet -Inayat Khan
de-mens-die-tracht-te-bewijzen-dan-zijn-geloof-beter-is-dan-dat-van-een-ander-verstaat-de-zin-van-de-godsdienst-niet
Men zegt gewoonlijk eerst dan dat
men-zegt-gewoonlijk-eerst-dan-dat-men-de-mensen-heeft-leren-kennen-als-men-ze-van-de-slechtste-kant-heeft-leren-kennnen