Zijn werkongeschiktheid is begonnen bij de dokter


zijn-werkongeschiktheid-is-begonnen-bij-de-dokter
j. van remoorterezijnwerkongeschiktheidisbegonnenbijdedokterzijn werkongeschiktheidwerkongeschiktheid isis begonnenbegonnen bijbij dede dokterzijn werkongeschiktheid iswerkongeschiktheid is begonnenis begonnen bijbegonnen bij debij de dokterzijn werkongeschiktheid is begonnenwerkongeschiktheid is begonnen bijis begonnen bij debegonnen bij de dokterzijn werkongeschiktheid is begonnen bijwerkongeschiktheid is begonnen bij deis begonnen bij de dokter

De beste doktoren ter wereld zijn Dokter Matig, Dokter Rustig, en Dokter VrolijkMenigeen is met God en de wereld klaar, nog voordat hij bij zichzelf is begonnenMijn dokter gaf me de raad te stoppen met dineetjes voor 4, tenzij er 3 andere mensen bij warenWat ik een goede patiënt noem is iemand die, als hij een goede dokter gevonden heeft, bij hem blijft tot hij dood gaat.Bijna iedere dokter heeft zijn geliefkoosde ziekteWe zijn, denk ik, aardig op weg naar vooruitgang, omdat we begonnen zijn met het doen van experimenten