Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebben


zijt-gij-een-slaaf-dan-kunt-gij-geen-vriend-zijn-zijt-gij-een-tiran-dan-kunt-gij-geen-vrienden-hebben
friedrich nietzschezijtgijeenslaafdankuntgeenvriendzijntiranvriendenhebbenzijt gijgij eeneen slaafdan kuntkunt gijgij geengeen vriendvriend zijnzijt gijgij eeneen tirandan kuntkunt gijgij geengeen vriendenvrienden hebbenzijt gij eengij een slaafdan kunt gijkunt gij geengij geen vriendgeen vriend zijnzijt gij eengij een tirandan kunt gijkunt gij geengij geen vriendengeen vrienden hebbenzijt gij een slaafdan kunt gij geenkunt gij geen vriendgij geen vriend zijnzijt gij een tirandan kunt gij geenkunt gij geen vriendengij geen vrienden hebbendan kunt gij geen vriendkunt gij geen vriend zijndan kunt gij geen vriendenkunt gij geen vrienden hebben

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenGij zijt niet ongelukkig, zolang gij gelukkig kunt makenWanneer gij uw leed in daad kunt omzetten, dan kunt gij er u op beroemen, de vrijheid te hebben gewonnenWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Een dubbel onverstand heeft over u gebied; een weetniet zijt gij, vriend! En gij en weet niet!Kunt gij niet, wat gij uit zuivere overwegingen wilt, adel dan wat gij moet