Zo sprak tot mij een vrouw: 'Zeker, ik brak het huwelijk, maar eerst brak het huwelijk mij!


zo-sprak-tot-mij-een-vrouw-'zeker-ik-brak-het-huwelijk-maar-eerst-brak-het-huwelijk-mij
friedrich nietzschezospraktotmijeenvrouw'zekerikbrakhethuwelijkmaareersthuwelijkmijzo spraksprak tottot mijmij eeneen vrouwik brakbrak hethet huwelijkmaar eersteerst brakbrak hethet huwelijkhuwelijk mijzo sprak totsprak tot mijtot mij eenmij een vrouwik brak hetbrak het huwelijkmaar eerst brakeerst brak hetbrak het huwelijkhet huwelijk mijzo sprak tot mijsprak tot mij eentot mij een vrouwik brak het huwelijkmaar eerst brak heteerst brak het huwelijkbrak het huwelijk mijzo sprak tot mij eensprak tot mij een vrouwmaar eerst brak het huwelijkeerst brak het huwelijk mij

Een huwelijk dat geen huwelijk meer is, zou ontbonden moeten kunnen worden, juist omwille van de heiligheid van het huwelijkVerloren raakten mijn vrienden; het uur brak aan, om mijn verlorene te zoeken!Het leger is voor mij een levensvervulling, zoals dat voor een ander het huwelijk isDe echtscheiding is ongeveer net zo oud als het huwelijk; ik geloof dat het huwelijk slechts een paar weken ouder isLiefde is moreel zelfs zonder wettig huwelijk, maar het huwelijk is immoreel zonder liefdeIk zou opnieuw trouwen als ik een man kon vinden die 15 miljoen had, die vóór het huwelijk de helft aan mij geeft en garandeert dat hij binnen een jaar dood is