Zoals met de Christelijke godsdienst, is de slechtste reclame voor het socialisme haar aanhangers


zoals-met-de-christelijke-godsdienst-is-de-slechtste-reclame-voor-het-socialisme-haar-aanhangers
george orwellzoalsmetdechristelijkegodsdienstisslechtstereclamevoorhetsocialismehaaraanhangerszoals metmet dede christelijkechristelijke godsdienstis dede slechtsteslechtste reclamereclame voorhet socialismesocialisme haarhaar aanhangerszoals met demet de christelijkede christelijke godsdienstis de slechtstede slechtste reclameslechtste reclame voorreclame voor hetvoor het socialismehet socialisme haarsocialisme haar aanhangerszoals met de christelijkemet de christelijke godsdienstis de slechtste reclamede slechtste reclame voorslechtste reclame voor hetreclame voor het socialismevoor het socialisme haarhet socialisme haar aanhangerszoals met de christelijke godsdienstis de slechtste reclame voorde slechtste reclame voor hetslechtste reclame voor het socialismereclame voor het socialisme haarvoor het socialisme haar aanhangers

Het kwalijkste aan de christelijke godsdienst is haar ziekelijke en onnatuurlijke houding tegenover de seksualiteitZich te bedriegen met te geloven aan de waarheid van de Christelijke godsdienst, daaraan is niet veel verloren; maar welk een ongeluk ware het niet, zich erin te bedriegen met hem voor onwaar te houden?De christelijke godsdienst is in zekere mate verwant met een bepaald soort dwaasheid, maar heeft heel weinig overeenkomsten met de wijsheidHet slechtste werk wordt altijd gedaan met de slechtste voornemensZij speelde op een zeer christelijke manier piano. Haar linkerhand wist niet wat haar rechterhand deedMet reclame maakt men naam, en dan maakt men met de naam reclame