Zonder geheugen, is er geen cultuur. Zonder geheugen zou er geen beschaving, geen enkele maatschappij, en geen toekomst zijn.


zonder-geheugen-is-er-geen-cultuur-zonder-geheugen-zou-er-geen-beschaving-geen-enkele-maatschappij-geen-toekomst-zijn
wiesel eliezondergeheugenisergeencultuurgeheugenzoubeschavingenkelemaatschappijtoekomstzijnzonder geheugenis erer geengeen cultuurzonder geheugengeheugen zouzou erer geengeen beschavinggeen enkeleenkele maatschappijen geengeen toekomsttoekomst zijnis er geener geen cultuurzonder geheugen zougeheugen zou erzou er geener geen beschavinggeen enkele maatschappijen geen toekomstgeen toekomst zijnis er geen cultuurzonder geheugen zou ergeheugen zou er geenzou er geen beschavingen geen toekomst zijnzonder geheugen zou er geengeheugen zou er geen beschaving

Een nihilist buigt voor geen enkele autoriteit en aanvaardt geen enkel beginsel, al wordt het nog zo algemeen geaccepteerd, zonder voorafgaand onderzoek -Iwan Toergenjew
een-nihilist-buigt-voor-geen-enkele-autoriteit-aanvaardt-geen-enkel-beginsel-al-wordt-het-nog-zo-algemeen-geaccepteerd-zonder-voorafgaand-onderzoek
Hij is geen ezel: zonder een enkele steen te missen, stoot hij geen tweemaal tegen dezelfde -Julien de Valckenaere
hij-is-geen-ezel-zonder-een-enkele-steen-te-missen-stoot-hij-geen-tweemaal-tegen-dezelfde
Een idee, ontbloot van affectieve of mystieke steun, oefent geen enkele werking uit. Het is een schim zonder gezag, zonder duur en zonder kracht -Gustave le Bon
een-idee-ontbloot-van-affectieve-of-mystieke-steun-oefent-geen-enkele-werking-uit-het-is-een-schim-zonder-gezag-zonder-duur-zonder-kracht
Als de natuur niet onbarmhartig jegens de zwakken was geweest, zou de wereld met monsters bevolkt zijn en geen enkele beschaving had kunnen ontluiken -Gustave le Bon
als-de-natuur-niet-onbarmhartig-jegens-de-zwakken-was-geweest-zou-de-wereld-met-monsters-bevolkt-zijn-geen-enkele-beschaving-had-kunnen-ontluiken
Een leven zonder liefde is als een landschap zonder zon. Als er geen schaduwen zijn, dan zijn er ook geen grote lichten -René de Masny
een-leven-zonder-liefde-is-als-een-landschap-zonder-zon-als-er-geen-schaduwen-zijn-dan-zijn-er-ook-geen-grote-lichten
Er kan van cultuur pas sprake zijn als er een minimum aan materiele welstand is. Geen bloem zonder wortels -Godfried Bomans
er-kan-van-cultuur-sprake-zijn-als-er-een-minimum-aan-materiele-welstand-is-geen-bloem-zonder-wortels