Zonder voortdurende groei en vooruitgang hebben woorden als verbetering, prestaties en succes geen enkele betekenis


zonder-voortdurende-groei-vooruitgang-hebben-woorden-als-verbetering-prestaties-succes-geen-enkele-betekenis
benjamin franklinzondervoortdurendegroeivooruitganghebbenwoordenalsverbeteringprestatiessuccesgeenenkelebetekeniszonder voortdurendevoortdurende groeigroei enen vooruitgangvooruitgang hebbenhebben woordenwoorden alsals verbeteringprestaties enen successucces geengeen enkeleenkele betekeniszonder voortdurende groeivoortdurende groei engroei en vooruitgangen vooruitgang hebbenvooruitgang hebben woordenhebben woorden alswoorden als verbeteringprestaties en succesen succes geensucces geen enkelegeen enkele betekeniszonder voortdurende groei envoortdurende groei en vooruitganggroei en vooruitgang hebbenen vooruitgang hebben woordenvooruitgang hebben woorden alshebben woorden als verbeteringprestaties en succes geenen succes geen enkelesucces geen enkele betekeniszonder voortdurende groei en vooruitgangvoortdurende groei en vooruitgang hebbengroei en vooruitgang hebben woordenen vooruitgang hebben woorden alsvooruitgang hebben woorden als verbeteringprestaties en succes geen enkeleen succes geen enkele betekenis

Als er geen vrouwen bestonden, had al het geld in de wereld geen enkele betekenis -Aristoteles Onassis
als-er-geen-vrouwen-bestonden-had-al-het-geld-in-de-wereld-geen-enkele-betekenis
Geen enkele vorm van onverdraagzaamheid is in Amerika zo opvallend als die typische Amerikaanse onverdraagzaamheid tegenover wie geen succes heeft -John Irving
geen-enkele-vorm-van-onverdraagzaamheid-is-in-amerika-zo-opvallend-als-die-typische-amerikaanse-onverdraagzaamheid-tegenover-wie-geen-succes-heeft
Het woord vooruitgang heeft geen enkele zin zolang er ongelukkige kinderen bestaan -Albert Einstein
het-woord-vooruitgang-heeft-geen-enkele-zin-zolang-er-ongelukkige-kinderen-bestaan
Zonder geheugen, is er geen cultuur. Zonder geheugen zou er geen beschaving, geen enkele maatschappij, en geen toekomst zijn. -Wiesel Elie
zonder-geheugen-is-er-geen-cultuur-zonder-geheugen-zou-er-geen-beschaving-geen-enkele-maatschappij-geen-toekomst-zijn
Een idee, ontbloot van affectieve of mystieke steun, oefent geen enkele werking uit. Het is een schim zonder gezag, zonder duur en zonder kracht -Gustave le Bon
een-idee-ontbloot-van-affectieve-of-mystieke-steun-oefent-geen-enkele-werking-uit-het-is-een-schim-zonder-gezag-zonder-duur-zonder-kracht
Het is verkeerd, te denken dat de mensen succes hebben door succes. Veel vaker hebben zij succes door te falen -Samuel Smiles
het-is-verkeerd-te-denken-dat-de-mensen-succes-hebben-door-succes-veel-vaker-hebben-zij-succes-door-te-falen