Zwijgzaamheid komt voort uit krachtige zelfbeheersing. Aan allen, aan wie men zich bloot geeft, maakt men zich zichtbaar


zwijgzaamheid-komt-voort-uit-krachtige-zelfbeheersing-aan-allen-aan-wie-men-zich-bloot-geeft-maakt-men-zich-zichtbaar
a. schopenhauerzwijgzaamheidkomtvoortuitkrachtigezelfbeheersingaanallenaanwiemenzichblootgeeftmaaktzichtbaarzwijgzaamheid komtkomt voortvoort uituit krachtigekrachtige zelfbeheersingaan allenaan wiewie menmen zichzich blootbloot geeftmaakt menmen zichzich zichtbaarzwijgzaamheid komt voortkomt voort uitvoort uit krachtigeuit krachtige zelfbeheersingaan wie menwie men zichmen zich blootzich bloot geeftmaakt men zichmen zich zichtbaarzwijgzaamheid komt voort uitkomt voort uit krachtigevoort uit krachtige zelfbeheersingaan wie men zichwie men zich blootmen zich bloot geeftmaakt men zich zichtbaarzwijgzaamheid komt voort uit krachtigekomt voort uit krachtige zelfbeheersingaan wie men zich blootwie men zich bloot geeft

Zich aan het goede oude trouw te houden en zich aan het krachtige nieuwe te sterken en te verheugen, zal niemand berouwen -Emanuel Geibel
zich-aan-het-goede-oude-trouw-te-houden-zich-aan-het-krachtige-nieuwe-te-sterken-te-verheugen-zal-niemand-berouwen
Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft -Jean Antoine Petit-Senn
men-vindt-zich-geestiger-als-men-denkt-aan-wat-men-had-kunnen-zeggen-dan-wanneer-men-terugdenkt-aan-wat-men-gezegd-heeft
Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen -John Locke
koppigheid-komt-niet-voort-uit-aanhankelijkheid-aan-de-waarheid-doch-uit-onderwerping-aan-vooroordelen
Om zich te ontwikkelen hebben zwakke karakters behoefte aan voorspoed, en krachtige aan tegenspoed -Etienne Rey
om-zich-te-ontwikkelen-hebben-zwakke-karakters-behoefte-aan-voorspoed-krachtige-aan-tegenspoed
Trots komt voort uit gebrek aan nadenken en aan zelfkennis -Joseph Addison
trots-komt-voort-uit-gebrek-aan-nadenken-aan-zelfkennis
Men vindt God niet in de slaap van het hart en in de eenzaamheid van de geest. Hij openbaart zich aan wie hem zoekt in de gedachte aan een grote plicht en aan een grote liefde -Victor Hugo
men-vindt-god-niet-in-de-slaap-van-het-hart-in-de-eenzaamheid-van-de-geest-hij-openbaart-zich-aan-wie-hem-zoekt-in-de-gedachte-aan-een-grote-plicht