Verzamel jouw potje met citaten

Ik veroordeel het christendom, ik stel tegen de christelijke kerk de vreselijkste aanklacht in die ooit een aanklager in de mond genomen heeft -Friedrich Nietzsche


ik-veroordeel-het-christendom-ik-stel-tegen-de-christelijke-kerk-de-vreselijkste-aanklacht-in-die-ooit-een-aanklager-in-de-mond-genomen-heeft
De grote smarten zijn de broeikassen van de ziel -Victor Cherbuliez


De deugd houdt het midden tussen twee kwaden -Aristoteles


de-deugd-houdt-het-midden-tussen-twee-kwaden
De stem van het geweten is zo teer, dat men haar gemakkelijk kan smoren; maar zij is zo zuiver, dat het onmogelijk is haar te mis-kennen -Mme De Staël


de-stem-van-het-geweten-is-zo-teer-dat-men-haar-gemakkelijk-kan-smoren-maar-zij-is-zo-zuiver-dat-het-onmogelijk-is-haar-te-mis-kennen
De diepste wanhoop heeft een grijnslach op het gelaat -C. J. Wijnaendts Francken


De tijd, zo kortstondig, heeft een traagheid, die iemand stervensmoede maakt, wanneer de ledige ziel de ogenblikken telt. Het werk echter geeft de tijd vleugels -Jean-François Marmontel


de-tijd-zo-kortstondig-heeft-een-traagheid-die-iemand-stervensmoede-maakt-wanneer-de-ledige-ziel-de-ogenblikken-telt-het-werk-echter-geeft-de-tijd
Het vergeten van het doel is de meest voorkomende vorm van domheid -Friedrich Nietzsche


het-vergeten-van-het-doel-is-de-meest-voorkomende-vorm-van-domheid
Het is gevaarlijk wanneer men zich te lang verstandig en gematigd moet gedragen -Johann Wolfgang von Goethe


Het belachelijke onteert meer dan de oneer -Francois de la Rochefoucauld


Bepantser zonde met goud, en de sterke lans van rechtvaardigheid zal zonder pijn te doen breken, bewapen het met vodden, en een rietje van een pygmee zal het doorboren -William Shakespeare


bepantser-zonde-met-goud-de-sterke-lans-van-rechtvaardigheid-zal-zonder-pijn-te-doen-breken-bewapen-het-met-vodden-een-rietje-van-een-pygmee-zal-het
Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
In de keuken hoort hij zijn moeder neuriën. Ze zingt er niet de woorden bij, denkt hij.  Ze heeft geen kleine kinderen meer, Het is voor haar voorbij.  Er is alleen nog maar geneurie overgebleven -Jan Wolkers


in-de-keuken-hoort-hij-zijn-moeder-neuriën-ze-zingt-er-niet-de-woorden-bij-denkt-hij-ze-heeft-geen-kleine-kinderen-meer-het-is-voor-haar-voorbij
Moge God de filosofen inzicht geven in datgene, wat voor allen voor de hand ligt -Ludwig Wittgenstein


moge-god-de-filosofen-inzicht-geven-in-datgene-wat-voor-allen-voor-de-hand-ligt
Het is de vloek van koningen zich te moeten omringen met slaven -William Shakespeare


het-is-de-vloek-van-koningen-zich-te-moeten-omringen-met-slaven
Van nu af aan is alles in het leven zo geregeld dat de priester overal onmisbaar is, bij alle natuurlijke gebeurtenissen van het leven, bij de geboorte, het huwelijk, de ziekte, de dood, om nog maar te zwijgen van het 'offer' (de maaltijd), verschijnt de heilige parasiet op het toneel om ze te onnatuurlijken - of zoals dat in zijn jargon heet: te 'heiligen' -Friedrich Nietzsche


Het meeste onkruid draagt de vetste bodem -William Shakespeare


De enige man die echt niet zonder vrouwen kan leven is de gynaecoloog -A. Schopenhauer


de-enige-man-die-echt-niet-zonder-vrouwen-kan-leven-is-de-gynaecoloog
De mens is een leerling, de smart zijn meester, en niemand kent zichzelf voordat hij heeft geleden -Alfred de Musset


de-mens-is-een-leerling-de-smart-zijn-meester-niemand-kent-zichzelf-voordat-hij-heeft-geleden