Verzamel jouw potje met citaten

Zij komen om te zien en om gezien te worden -Ovidius


zij-komen-om-te-zien-om-gezien-te-worden
De grootmoedigheid is de voorzichtigheid geen verantwoording verschuldigd omtrent haar motieven -Vauvenargues


de-grootmoedigheid-is-de-voorzichtigheid-geen-verantwoording-verschuldigd-omtrent-haar-motieven
Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld -Anne Frank


wat-geweldig-dat-niemand-ook-maar-één-moment-hoeft-te-wachten-met-het-verbeteren-van-de-wereld
Mijn leven is een zeepbel, maar hoeveel klinkende munt kost het niet om die zeepbel zwevende te houden! -Logan Pearsall Smith


mijn-leven-is-een-zeepbel-maar-hoeveel-klinkende-munt-kost-het-niet-om-die-zeepbel-zwevende-te-houden
Van vleierij en kruiperij geniet ik nooit met graagte; behandel mij uit de hoogte niet, maar ook niet uit de laagte -Mr. Constantinus Bake


van-vleierij-kruiperij-geniet-ik-nooit-met-graagte-behandel-mij-uit-de-hoogte-niet-maar-ook-niet-uit-de-laagte
Zwakheid van houding wordt zwakheid van karakter. -Albert Einstein


zwakheid-van-houding-wordt-zwakheid-van-karakter
Het genie brengt altijd weer de stommeriken zo'n twintig jaar later op ideeën -Louis Aragon


het-genie-brengt-altijd-weer-de-stommeriken-zo'n-twintig-jaar-later-op-ideeën
Het is beter iets niet te doen, dan het te goed te willen doen -Marc Callewaert


het-is-beter-iets-niet-te-doen-dan-het-te-goed-te-willen-doen
Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij nou zo dom? -Louis van Gaal


ben-ik-nou-degene-die-zo-slim-is-of-ben-jij-nou-zo-dom
Het is misschien het verschrikkelijkste geschenk dat een boze geest aan onze tijd gaf; kennis zonder bekwaamheid -Johann Heinrich Pestalozzi


het-is-misschien-het-verschrikkelijkste-geschenk-dat-een-boze-geest-aan-onze-tijd-gaf-kennis-zonder-bekwaamheid
Werk er dagelijks aan om je ideeën over je grootse missie in harmonie te brengen met je bezigheden -Wayne Dyer


werk-er-dagelijks-aan-om-ideeën-over-grootse-missie-in-harmonie-te-brengen-met-bezigheden
De beste manier om je echtgenoot gek te krijgen, is glimlachen in je slaap -Jasmine Birtles


de-beste-manier-om-echtgenoot-gek-te-krijgen-is-glimlachen-in-slaap
Noch aan zulke hulp, noch aan zulke verdedigers bestaat behoefte -Vergilius


noch-aan-zulke-hulp-noch-aan-zulke-verdedigers-bestaat-behoefte
Bescheidenheid is niet dan de berusting der kleinheid of de zekerheid der grootheid -Jean Rostand


bescheidenheid-is-niet-dan-de-berusting-der-kleinheid-of-de-zekerheid-der-grootheid
De liefde is de wonderbaarlijke vereniging van zelfzucht en zelfverlochening -Willem Cornelis Capel


En een keuze heeft pas werkelijk waarde, wanneer hij die kiest de waarde kent van wat hij verwerpt en de zwakheden van wat hij aanvaardt -Jan Greshoff


en-een-keuze-heeft-werkelijk-waarde-wanneer-hij-die-kiest-de-waarde-kent-van-wat-hij-verwerpt-de-zwakheden-van-wat-hij-aanvaardt
Men kent verloren goed eerst dan als men het missen moet -Constantijn Huygens


men-kent-verloren-goed-eerst-dan-als-men-het-missen-moet
Niets komt zo onverwacht als de ouderdom -Simone de Beauvoir