Verzamel jouw potje met citaten

Ik word alleen oud in aanwezigheid van mijn advocaat -Johan Anthierens


ik-word-alleen-oud-in-aanwezigheid-van-mijn-advocaat
Zeg neen, onderhandel nadien -Ernst Bloch


De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen der mensen -Gilbert Keith Chesterton


de-raadselen-van-god-zijn-bevredigender-dan-de-oplossingen-der-mensen
Trots heeft iets paradoxaals: hij maakt sommigen belachelijk, maar verhindert anderen het te zijn -Charles Caleb Colton


trots-heeft-iets-paradoxaals-hij-maakt-sommigen-belachelijk-maar-verhindert-anderen-het-te-zijn
Ik kom niet zozeer in opstand tegen de dogma's op zichzelf, dan wel tegen de dogmatische geest -Lin Yutang


ik-kom-niet-zozeer-in-opstand-tegen-de-dogma's-op-zichzelf-dan-wel-tegen-de-dogmatische-geest
Als een circus half zo goed is als het ruikt, dan is de voorstelling schitterend -George Allen


als-een-circus-half-zo-goed-is-als-het-ruikt-dan-is-de-voorstelling-schitterend
Iedereen is de bewerker van zijn eigen lot -Mathurin Régnier


Dromen zijn nog twee keer zo waardeloos als alle pessimisten samen beweren -Herman Brusselmans


dromen-zijn-nog-twee-keer-zo-waardeloos-als-alle-pessimisten-samen-beweren
Hier binnen alle broeders! Daar buiten heer en knecht -Johann Ludwig Uhland


De dwerg wordt niet groter door op een berg te staan -Seneca


de-dwerg-wordt-niet-groter-door-op-een-berg-te-staan
Levenskunst is niet in de laatste plaats het talent om van iets noodzakelijks af te zien teneinde zich iets overbodigs te kunnen veroorloven -Vittoria de Sica


levenskunst-is-niet-in-de-laatste-plaats-het-talent-om-van-iets-noodzakelijks-af-te-zien-teneinde-zich-iets-overbodigs-te-kunnen-veroorloven
Niets vermindert zozeer de waarde van je auto als de aankoop van een nieuwe door je buurman -Wiet van Broeckhoven


niets-vermindert-zozeer-de-waarde-van-auto-als-de-aankoop-van-een-nieuwe-door-buurman
Ik ben liever op het nippertje winnaar dan wat voor verliezer dan ook -George S. Kaufman


ik-ben-liever-op-het-nippertje-winnaar-dan-wat-voor-verliezer-dan-ook
Roem schenkt moed -Ovidius


Vele mensen van geest zouden veel beminnelijker zijn als zij minder bang waren om belachelijk te zijn -Jean-Louis-Auguste Commerson


vele-mensen-van-geest-zouden-veel-beminnelijker-zijn-als-zij-minder-bang-waren-om-belachelijk-te-zijn
Menige beroemdheid is reeds dood, de dag nadat hij gestorven is -Antoon Vloemans


menige-beroemdheid-is-reeds-dood-de-dag-nadat-hij-gestorven-is
Ik geloof het omdat het ongerijmd is -Tertullianus


Ik ben de stem die geen stem geeft aan wat al reeds stem heeft maar die op de een pijnlijk zwijgen het wonderbeeld van een woord legt -Lucebert


ik-ben-de-stem-die-geen-stem-geeft-aan-wat-al-reeds-stem-heeft-maar-die-op-de-een-pijnlijk-zwijgen-het-wonderbeeld-van-een-woord-legt