Verzamel jouw potje met citaten

Go to Gemtracks Beats
Echte goede vormen zijn onafhankelijk van de vormen en verfijningen van wat zich de naam van
echte-goede-vormen-zijn-onafhankelijk-van-de-vormen-verfijningen-van-wat-zich-de-naam-van-society-heeft-aangematigd
Eén armzalige kameel draagt nog meer een een troep ezels -Johann Wolfgang von Goethe
Het egoïsme is het wapen der kleinen, liefde is het wapen der groten -Anna Dix
het-egoïsme-is-het-wapen-der-kleinen-liefde-is-het-wapen-der-groten
Een spreuk moet de spijker op de kop slaan; anders blijft zij beter ongezegd -William Hazlitt
een-spreuk-moet-de-spijker-op-de-kop-slaan-anders-blijft-zij-beter-ongezegd
Van nature is de mens goed en gelukkig; het is de beschaving die zijn oorspronkelijke geluk verwoest -Jean-Jacques Rousseau
van-nature-is-de-mens-goed-gelukkig-het-is-de-beschaving-die-zijn-oorspronkelijke-geluk-verwoest
Als we onze doelstellingen uit het oog verliezen proberen we de daardoor ontstane onzekerheid te verdrijven door onze inspanningen te verdubbelen: we komen dan wel nergens, maar twee keer zo snel -Thomas Harris
als-we-onze-doelstellingen-uit-het-oog-verliezen-proberen-we-de-daardoor-ontstane-onzekerheid-te-verdrijven-door-onze-inspanningen-te-verdubbelen-we
Het is beter te sterven, dan de dood te moeten vrezen -Voltaire
het-is-beter-te-sterven-dan-de-dood-te-moeten-vrezen
Een zuiver intellectuele opvoeding wordt weldra een oorzaak van verval -Gustave le Bon
een-zuiver-intellectuele-opvoeding-wordt-weldra-een-oorzaak-van-verval
Zonder maskers zouden de mensen elkaar in het geheel niet meer herkennen -Emanuel Wertheimer
zonder-maskers-zouden-de-mensen-elkaar-in-het-geheel-niet-meer-herkennen
Dat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet er immers niets van af dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat - en dan te kunnen leven! -Sören Kierkegaard
dat-een-vogel-kan-leven-dat-begrijp-ik-wel-die-weet-er-immers-niets-van-af-dat-hij-bestaat-voor-god-maar-te-weten-dat-men-voor-god-bestaat-dan-te
Hij die de kracht van woorden niet kent zal niet in staat zijn een mens te leren kennen -Confucius
hij-die-de-kracht-van-woorden-niet-kent-zal-niet-in-staat-zijn-een-mens-te-leren-kennen
Sommige indirecte bewijzen zijn zeer overtuigend, bijvoorbeeld wanneer men stekelbaarsjes in de melk vindt -Henry David Thoreau
sommige-indirecte-bewijzen-zijn-zeer-overtuigend-bijvoorbeeld-wanneer-men-stekelbaarsjes-in-de-melk-vindt
Het leven is een spannende zaak, en meest opwindende wanneer het wordt geleefd voor anderen. -Helen Keller
het-leven-is-een-spannende-zaak-meest-opwindende-wanneer-het-wordt-geleefd-voor-anderen
Ik zou denken dat je de liefhebberij om huwelijken te stichten moest overlaten aan mensen die van elkaar houden -Johann Wolfgang von Goethe
ik-zou-denken-dat-de-liefhebberij-om-huwelijken-te-stichten-moest-overlaten-aan-mensen-die-van-elkaar-houden
Een man begeert alles wat hij krijgen kan; een vrouw alles wat ze niet krijgen kan -George D. Prentice
een-man-begeert-alles-wat-hij-krijgen-kan-een-vrouw-alles-wat-ze-niet-krijgen-kan
Majoretten: groep meisjes dat ervoor moet zorgen dat het publiek niet te veel aandacht geeft aan de fanfare -Fernand Auwera
majoretten-groep-meisjes-dat-ervoor-moet-zorgen-dat-het-publiek-niet-te-veel-aandacht-geeft-aan-de-fanfare
De mens vermag niets tegen de wet van de zwaartekracht, maar de val van water weet hij te benutten -Elsa Triolet
de-mens-vermag-niets-tegen-de-wet-van-de-zwaartekracht-maar-de-val-van-water-weet-hij-te-benutten
Iemands beschaving leert men het best kennen uit zijn omgang met onbeschaafden -Peter Sirius
iemands-beschaving-leert-men-het-best-kennen-uit-zijn-omgang-met-onbeschaafden
In deze wereld worden de tedersten en de besten het zwaarst beproefd, gekweld, en bedroefd -George Crabbe
in-deze-wereld-worden-de-tedersten-de-besten-het-zwaarst-beproefd-gekweld-bedroefd
Veel mensen denken dat ze een fout die ze hebben toegegeven niet meer hoeven af te leren -Marie von Ebner-Eschenbach
veel-mensen-denken-dat-ze-een-fout-die-ze-hebben-toegegeven-niet-meer-hoeven-af-te-leren
Als je in je leven maar de juiste moeilijke woorden gebruikt voor het juiste publiek, kun je het een heel eind schoppen -Freek de Jonge
als-in-leven-maar-de-juiste-moeilijke-woorden-gebruikt-voor-het-juiste-publiek-kun-het-een-heel-eind-schoppen
We kunnen van rampspoed genezen door de dankbare herinnering aan wat we zijn kwijtgeraakt -Epicurus
we-kunnen-van-rampspoed-genezen-door-de-dankbare-herinnering-aan-wat-we-zijn-kwijtgeraakt
Voorspoed brengt een soort van dronkenschap met zich, aan welke minder hoogstaande mensen niet kunnen weerstaan -Honoré de Balzac
voorspoed-brengt-een-soort-van-dronkenschap-met-zich-aan-welke-minder-hoogstaande-mensen-niet-kunnen-weerstaan
Dood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderen -Harry Mulisch
dood-zal-ik-alleen-voor-de-levenden-zijn-niet-voor-mezelf-ik-bedoel-ik-kan-niet-dood-zijn-dood-zijn-altijd-anderen
Menig onbegrepen vrouw zou zich schamen als men haar plotseling begreep -Markus M. Ronner
menig-onbegrepen-vrouw-zou-zich-schamen-als-men-haar-plotseling-begreep
We willen de waarheid weten omtrent reïncarnatie, wij willen een bewijs van het voortbestaan van de ziel, we luisteren naar de beweringen van helderzienden en naar de conclusies over het psychisch onderzoek, maar we vragen nooit, nooit, hoe we moeten leven - elke dag leven met genoegen, verrukking en schoonheid -Krishnamurti
Eén afeurende stem klinkt even sterk als tien prijzende -Robert Schumann
eén-afeurende-stem-klinkt-even-sterk-als-tien-prijzende
Wil je een ogenblik gelukkig zijn? Wreek u. Wil je altijd gelukkig zijn? Vergeef -Jean-Baptiste Henri Lacordaire
Adjunct: ondergeschikte die vaak de hoofdrol moet spelen -Jan Schepens
adjunct-ondergeschikte-die-vaak-de-hoofdrol-moet-spelen
De ware kunstenaar zal eerder zijn vrouw laten verhongeren, zijn kinderen barrevoets laten rondlopen, zijn oude moeder voor hem laten sloven om de kost te verdienen, dan aan iets anders te werken dan aan zijn kunst -George Bernard Shaw
Ik loop door dit volk en laat menig woord vallen; maar zij weten niet te nemen, noch te behouden -Friedrich Nietzsche
ik-loop-door-dit-volk-laat-menig-woord-vallen-maar-zij-weten-niet-te-nemen-noch-te-behouden
Liefde kun je niet verspillen -Marcel Achard
Ik heb niets tegen homo
ik-heb-niets-tegen-homos-zolang-ze-maar-van-mijn-wijf-afblijven
Het streven naar vrede en vooruitgang zal niet in een paar jaar eindigen in een overwinning of nederlaag. Het nastreven van vrede en vooruitgang, met haar probeersels en haar fouten, haar successen en tegenslagen, kan nooit worden versoepeld en nooit worden opgegeven -Dag Hammarskjöld
Een droom is de helft van een werkelijkheid -Joseph Joubert