Verzamel jouw potje met citaten

God is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaan -Maarten Luther


Slechte wetten zijn de ergste soort dwingelandij -Edmund Burke


slechte-wetten-zijn-de-ergste-soort-dwingelandij
Het besef van de valsheid der genoegens die men smaakt, en de onbekendheid met de ijdelheid der genoegens die wij missen, zijn oorzaak van onze wispelturigheid -Blaise Pascal


het-besef-van-de-valsheid-der-genoegens-die-men-smaakt-de-onbekendheid-met-de-ijdelheid-der-genoegens-die-wij-missen-zijn-oorzaak-van-onze
Oorlog is een reeks catastrofen die eindigen in een overwinning -Georges Clemenceau


oorlog-is-een-reeks-catastrofen-die-eindigen-in-een-overwinning
Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet -Mattheus


maar-laat-als-gij-aalmoezen-geeft-uw-linkerhand-niet-weten-wat-uw-rechter-doet
Je kunt niet zeggen dat de beschaving geen vorderingen maakt, want in iedere oorlog doodt men je op een nieuwe manier -Will Rogers


je-kunt-niet-zeggen-dat-de-beschaving-geen-vorderingen-maakt-want-in-iedere-oorlog-doodt-men-op-een-nieuwe-manier
Geluk is geen zaak van intensiteit, maar van evenwicht, orde, ritme en harmonie -Thomas Merton


geluk-is-geen-zaak-van-intensiteit-maar-van-evenwicht-orde-ritme-harmonie
Bezetenheid is het beste te genezen door het zelf te bezitten -Simon Vestdijk


bezetenheid-is-het-beste-te-genezen-door-het-zelf-te-bezitten
De eerste helft van het leven gaat voorbij met verlangen naar de tweede helft, de tweede helft met het betreuren van de eerste -Alphonse Karr


de-eerste-helft-van-het-leven-gaat-voorbij-met-verlangen-naar-de-tweede-helft-de-tweede-helft-met-het-betreuren-van-de-eerste
Mijn moeder gaf mij geen borstvoeding. Ze zei dat ze alleen goede vrienden wilde zijn -Rodney Dangerfield


mijn-moeder-gaf-mij-geen-borstvoeding-ze-zei-dat-ze-alleen-goede-vrienden-wilde-zijn
Spannend gesprek: een waar wij alleen aan het woord komen -Julien de Valckenaere


Wetenschap is zekere kennis van ware oordelen -Gottfried Wilhelm von Leibniz


Huwelijk en zinnenliefde kunnen een hechte band smeden, maar niet een leven duren. Geniet ervan, zolang als mogelijk is. -Louis Couperus


huwelijk-zinnenliefde-kunnen-een-hechte-band-smeden-maar-niet-een-leven-duren-geniet-ervan-zolang-als-mogelijk-is
Wie altijd wil een leerling zijn, zal ook altijd een meester vinden -Friedrich von Hagedorn


Een groot man is gemaakt uit hoedanigheden, die grote gelegenheden benutten of maken -James Russell Lowell


een-groot-man-is-gemaakt-uit-hoedanigheden-die-grote-gelegenheden-benutten-of-maken
De satiricus is een gekrenkte idealist -Kurt Tucholsky


Verzet en gehoorzaamheid: de twee deugden van de burger. Door de gehoorzaamheid verzekert hij de orde; door het verzet verzekert hij de vrijheid -Alain


verzet-gehoorzaamheid-de-twee-deugden-van-de-burger-door-de-gehoorzaamheid-verzekert-hij-de-orde-door-het-verzet-verzekert-hij-de-vrijheid
Abstracte kunst is de moeilijkste kunst die er is. Je moet er goed voor kunnen tekenen, een fijn gevoel hebben voor kleur en voor compositie en, dit is het belangrijkste, ook een echte dichter zijn -Wassily Kandinsky