Verzamel jouw potje met citaten

Al het leed der mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven -Blaise Pascal


al-het-leed-der-mensen-spruit-hieruit-voort-dat-zij-niet-rustig-in-hun-kamer-kunnen-blijven
Wilt gij de mensen behagen? Laat hun geest gelden -Claude Adrien Helvetius


De grootste toegevendheid jegens iemand komt voort uit wanhoop aan hem -Marie von Ebner-Eschenbach


de-grootste-toegevendheid-jegens-iemand-komt-voort-uit-wanhoop-aan-hem
Goud krijgt geen vlekken -Carlo Goldoni


Men is niet van zins iets hogers te bereiken,   men benijdt slechts de mensen van 't eigen niveau:  die daarin 't meeste presteert is de persoon   die elk ander houdt voor zijn gelijke -Johann Wolfgang von Goethe


Velen hebben het over het veranderen van de wereld, slechts weinigen over het veranderen van zichzelf -Leo Tolstoj


velen-hebben-het-over-het-veranderen-van-de-wereld-slechts-weinigen-over-het-veranderen-van-zichzelf
De grote waarde van het gelijkheidsprincipe is, dat het ons politieke denken een gemeenschappelijk uitgangspunt en een gemeenschappelijke richting verschaft -K.L. Poll


de-grote-waarde-van-het-gelijkheidsprincipe-is-dat-het-ons-politieke-denken-een-gemeenschappelijk-uitgangspunt-een-gemeenschappelijke-richting
Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal -Martialis


wie-van-zijn-herinneringen-kan-genieten-leeft-tweemaal
Uit de vormen van de a-priorische aanschouwing: ruimte en tijd en deze categorieën is alle waarachtige kennis in wezen opgebouwd -Immanuel Kant


uit-de-vormen-van-de-a-priorische-aanschouwing-ruimte-tijd-deze-categorieën-is-alle-waarachtige-kennis-in-wezen-opgebouwd


Het leven is in de gedachte -Voltaire


De mensheid heeft voor haar voortbestaan een zekere dosis dwaasheid nodig, evenals de lucht stikstof moet bevatten om adembaar te blijven -Ludwig Börne


de-mensheid-heeft-voor-haar-voortbestaan-een-zekere-dosis-dwaasheid-nodig-evenals-de-lucht-stikstof-moet-bevatten-om-adembaar-te-blijven
Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom -Victor Hugo


veertig-is-de-ouderdom-van-de-jeugd-vijftig-de-jeugd-van-de-ouderdom
Het is goed verstandige dingen te leren, ook al is men oud -Aeschylus


het-is-goed-verstandige-dingen-te-leren-ook-al-is-men-oud
Het belangrijkste heeft men nog niet opgenomen bij De Rechten van de Mens: het recht op eenzaamheid -Hans Kudszus


het-belangrijkste-heeft-men-nog-niet-opgenomen-bij-de-rechten-van-de-mens-het-recht-op-eenzaamheid
Verdeel en heers! Een kranig woord. Verenig en leid is beter -Johann Wolfgang von Goethe


Want één goede raad is beter dan vele handen -Euripides


want-één-goede-raad-is-beter-dan-vele-handen
Bewustzijn is een zeer oppervlakkige zaak -George Santayana