Hij Citaten

Hij Citaten: Telkens als je een man tegenkomt, klimt hij als een haan op zijn mesthoop en wil hij laten zien wie hij is. Je verneemt dan welk belangrijk beroep hij heeft, hoeveel hij verdient, wat voor een bolleboos hij wel is en zo meer. Hij affirmeert zich telkens in termen van macht, ook seksueel. Zodra hij zichzelf bevestigd heeft, heeft hij geen enkele boodschap meer -Marijke van Hemeldonck


Hij Citaten: De wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij stand -Lao-Tse


Hij Citaten: Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère


er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Hij Citaten: Overal waar ik kom luidt de leus: hij kwam, hij zag, en wat hij zag deed hem pijn, en tegen zijn zin overwon hij -Herman Brusselmans


overal-waar-ik-kom-luidt-de-leus-hij-kwam-hij-zag-wat-hij-zag-deed-hem-pijn-tegen-zijn-zin-overwon-hij
Hij Citaten: Niemand moest zich eigenlijk ooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, want hij zegt toch alleen maar dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope


niemand-moest-zich-eigenlijk-ooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-want-hij-zegt-toch-alleen-maar-dat-hij-vandaag-wijzer-is-dan-hij-gisteren
Hij Citaten: Een mens moet zich nooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij van-daag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope


een-mens-moet-zich-nooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-daarmee-zegt-hij-slechts-in-andere-woorden-dat-hij-van-daag-wijzer-is-dan-hij
Hij Citaten: De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen -Erich Fromm


de-moderne-mens-leeft-met-de-illusie-dat-hij-weet-wat-hij-wil-terwijl-hij-eigenlijk-wil-wat-hij-wordt-verondersteld-te-willen
Hij Citaten: Hij was verliefd op zichzelf. Maar zo verklaarde hij, hij had er dan ook alle reden toe -Gerd de Ley


hij-was-verliefd-op-zichzelf-maar-zo-verklaarde-hij-hij-had-er-dan-ook-alle-reden-toe
Hij Citaten: Want vroeg verwierf hij zich het weten; zodra hij huilde, kreeg hij eten -Wilhelm Busch


want-vroeg-verwierf-hij-zich-het-weten-zodra-hij-huilde-kreeg-hij-eten
Hij Citaten:


wist-dat-hij-tegenwoordig-werkt-zo-is-hij-voor-geld-zou-hij-alles-doen
Hij Citaten: Hij denkt dat hij doof is omdat hij niet langer van zich hoort spreken -Charles Maurice de Talleyrand


hij-denkt-dat-hij-doof-is-omdat-hij-niet-langer-van-zich-hoort-spreken
Hij Citaten: Toen hij iemand door de gangdeur hoorde binnenkomen, herkende hij, na even luisteren, zijn vader aan de voetstappen en de ademhaling bij het ophangen van zijn overjas. Hij heeft mij verwekt, dacht hij. Laat ik hem welwillend beschouwen -Gerard Reve


Hij Citaten: Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans


wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
Hij Citaten: De wijze is meelevend; daarom kan hij dapper zijn. Hij is sober; daarom kan hij grootmoedig zijn. Hij gaat niet boven anderen staan; daarom kan hij toonaangevend zijn -Lao-Tse


de-wijze-is-meelevend-daarom-kan-hij-dapper-zijn-hij-is-sober-daarom-kan-hij-grootmoedig-zijn-hij-gaat-niet-boven-anderen-staan-daarom-kan-hij
Hij Citaten: Hij die trots is op zijn rijkdom is een dwaas. Want wanneer hij zich boven zijn naasten verheven voelt omdat hij meer goud heeft, hoe diep staat hij dan niet onder een goudmijn -Jeremy Taylor


hij-die-trots-is-op-zijn-rijkdom-is-een-dwaas-want-wanneer-hij-zich-boven-zijn-naasten-verheven-voelt-omdat-hij-meer-goud-heeft-hoe-diep-staat-hij
Hij Citaten: Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij niet? Dan is hij niet almachtig. Kan hij wel, maar wil hij niet? Dan is hij kwaadaardig. Kan hij wel en wil hij wel? Waar komt dan het kwaad vandaan? Kan hij niet en wil hij niet? Waarom noemt men hem dan God? -Epicurus


Hij Citaten: Hij was een man rijk aan bezit, geliefd was hij bij de mensen; allen onthaalde hij steeds, in zijn woning vlakbij de heerbaan -Homerus


hij-was-een-man-rijk-aan-bezit-geliefd-was-hij-bij-de-mensen-allen-onthaalde-hij-steeds-in-zijn-woning-vlakbij-de-heerbaan
Hij Citaten: De mens is er beter aan toe wanneer hij gelooft dat hij slechts het halve paradijs verloren heeft. Want hij kan slapen -Hans Kudszus


de-mens-is-er-beter-aan-toe-wanneer-hij-gelooft-dat-hij-slechts-het-halve-paradijs-verloren-heeft-want-hij-kan-slapen