Hij Citaten

Go to Gemtracks Beats
Hij Citaten: Telkens als je een man tegenkomt, klimt hij als een haan op zijn mesthoop en wil hij laten zien wie hij is. Je verneemt dan welk belangrijk beroep hij heeft, hoeveel hij verdient, wat voor een bolleboos hij wel is en zo meer. Hij affirmeert zich telkens in termen van macht, ook seksueel. Zodra hij zichzelf bevestigd heeft, heeft hij geen enkele boodschap meer -Marijke van Hemeldonck
Hij Citaten: De wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij stand -Lao-Tse
Hij Citaten: Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère
er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Hij Citaten: Overal waar ik kom luidt de leus: hij kwam, hij zag, en wat hij zag deed hem pijn, en tegen zijn zin overwon hij -Herman Brusselmans
overal-waar-ik-kom-luidt-de-leus-hij-kwam-hij-zag-wat-hij-zag-deed-hem-pijn-tegen-zijn-zin-overwon-hij
Hij Citaten: Niemand moest zich eigenlijk ooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, want hij zegt toch alleen maar dat hij vandaag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope
niemand-moest-zich-eigenlijk-ooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-want-hij-zegt-toch-alleen-maar-dat-hij-vandaag-wijzer-is-dan-hij-gisteren
Hij Citaten: Een mens moet zich nooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij van-daag wijzer is dan hij gisteren was -Alexander Pope
een-mens-moet-zich-nooit-schamen-te-bekennen-dat-hij-ongelijk-had-daarmee-zegt-hij-slechts-in-andere-woorden-dat-hij-van-daag-wijzer-is-dan-hij
Hij Citaten: De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen -Erich Fromm
de-moderne-mens-leeft-met-de-illusie-dat-hij-weet-wat-hij-wil-terwijl-hij-eigenlijk-wil-wat-hij-wordt-verondersteld-te-willen
Hij Citaten: Hij was verliefd op zichzelf. Maar zo verklaarde hij, hij had er dan ook alle reden toe -Gerd de Ley
hij-was-verliefd-op-zichzelf-maar-zo-verklaarde-hij-hij-had-er-dan-ook-alle-reden-toe
Hij Citaten: Want vroeg verwierf hij zich het weten; zodra hij huilde, kreeg hij eten -Wilhelm Busch
want-vroeg-verwierf-hij-zich-het-weten-zodra-hij-huilde-kreeg-hij-eten
Hij Citaten:
wist-dat-hij-tegenwoordig-werkt-zo-is-hij-voor-geld-zou-hij-alles-doen
Hij Citaten: Hij denkt dat hij doof is omdat hij niet langer van zich hoort spreken -Charles Maurice de Talleyrand
hij-denkt-dat-hij-doof-is-omdat-hij-niet-langer-van-zich-hoort-spreken
Hij Citaten: Toen hij iemand door de gangdeur hoorde binnenkomen, herkende hij, na even luisteren, zijn vader aan de voetstappen en de ademhaling bij het ophangen van zijn overjas. Hij heeft mij verwekt, dacht hij. Laat ik hem welwillend beschouwen -Gerard Reve
Hij Citaten: Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken teruggekomen -Godfried Bomans
wij-hadden-een-oom-die-wou-naar-lourdes-maar-tot-zijn-spijt-mankeerde-hij-niets-hij-is-toch-gegaan-in-lourdes-struikelde-hij-hij-is-toen-met-een
Hij Citaten: De wijze is meelevend; daarom kan hij dapper zijn. Hij is sober; daarom kan hij grootmoedig zijn. Hij gaat niet boven anderen staan; daarom kan hij toonaangevend zijn -Lao-Tse
de-wijze-is-meelevend-daarom-kan-hij-dapper-zijn-hij-is-sober-daarom-kan-hij-grootmoedig-zijn-hij-gaat-niet-boven-anderen-staan-daarom-kan-hij
Hij Citaten: Hij die trots is op zijn rijkdom is een dwaas. Want wanneer hij zich boven zijn naasten verheven voelt omdat hij meer goud heeft, hoe diep staat hij dan niet onder een goudmijn -Jeremy Taylor
hij-die-trots-is-op-zijn-rijkdom-is-een-dwaas-want-wanneer-hij-zich-boven-zijn-naasten-verheven-voelt-omdat-hij-meer-goud-heeft-hoe-diep-staat-hij
Hij Citaten: Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij niet? Dan is hij niet almachtig. Kan hij wel, maar wil hij niet? Dan is hij kwaadaardig. Kan hij wel en wil hij wel? Waar komt dan het kwaad vandaan? Kan hij niet en wil hij niet? Waarom noemt men hem dan God? -Epicurus
Hij Citaten: Hij was een man rijk aan bezit, geliefd was hij bij de mensen; allen onthaalde hij steeds, in zijn woning vlakbij de heerbaan -Homerus
hij-was-een-man-rijk-aan-bezit-geliefd-was-hij-bij-de-mensen-allen-onthaalde-hij-steeds-in-zijn-woning-vlakbij-de-heerbaan
Hij Citaten: De mens is er beter aan toe wanneer hij gelooft dat hij slechts het halve paradijs verloren heeft. Want hij kan slapen -Hans Kudszus
de-mens-is-er-beter-aan-toe-wanneer-hij-gelooft-dat-hij-slechts-het-halve-paradijs-verloren-heeft-want-hij-kan-slapen
Hij Citaten: De grootste acteur aller tijden is mijn hond. Als hij iets te eten wil krijgen, doet hij alsof hij van me houdt -Marlon Brando
de-grootste-acteur-aller-tijden-is-mijn-hond-als-hij-iets-te-eten-wil-krijgen-doet-hij-alsof-hij-van-me-houdt
Hij Citaten: Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn wordt hij wat hij zou moeten zijn -Johann Wolfgang von Goethe
als-ge-iemand-bejegent-zoals-hij-is-wordt-hij-erger-maar-als-ge-hem-bejegent-alsof-hij-was-wat-hij-zou-moeten-zijn-wordt-hij-wat-hij-zou-moeten-zijn
Hij Citaten: Hij danste grappige, zei de infante, maar hij speelt nog grappiger toneel. Ja, hij is haast net zo goed als de marionetten - alleen lang niet zo natuurlijk -Oscar Wilde
hij-danste-grappige-zei-de-infante-maar-hij-speelt-nog-grappiger-toneel-ja-hij-is-haast-net-zo-goed-als-de-marionetten-alleen-lang-niet-zo
Hij Citaten: Hij was een voortreffelijke jongen: toen hij nog maar nauwelijks zes jaar was, kon hij het Onze Vader al van achteren naar voren opzeggen -G. C. Lichtenberg
hij-was-een-voortreffelijke-jongen-toen-hij-nog-maar-nauwelijks-zes-jaar-was-kon-hij-het-onze-vader-al-van-achteren-naar-voren-opzeggen
Hij Citaten: Hij is zo bekrompen dat hij, als hij op een speld viel, aan allebei zijn ogen blind zou zijn -Fred Allen
hij-is-zo-bekrompen-dat-hij-als-hij-op-een-speld-viel-aan-allebei-zijn-ogen-blind-zou-zijn
Hij Citaten: Hij had een splintertje talent. Daar maakte hij een balk van die hij anderen in het oog dreef -Joop van Breemen
hij-had-een-splintertje-talent-daar-maakte-hij-een-balk-van-die-hij-anderen-in-het-oog-dreef
Hij Citaten: Hij werd veroordeeld voor iets wat hij niet deed. Hij betaalde zijn belastingen niet -Brickman
hij-werd-veroordeeld-voor-iets-wat-hij-niet-deed-hij-betaalde-zijn-belastingen-niet
Hij Citaten: De zwakheid van de mensen is dat hij dingen wil weten die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weet -Molière
de-zwakheid-van-de-mensen-is-dat-hij-dingen-wil-weten-die-hij-liever-niet-zou-weten-zodra-hij-ze-eenmaal-weet
Hij Citaten: Hoogmoedig is hij die vernedert wanneer hij vermaant, en grof wordt als hij berispt wordt -Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
hoogmoedig-is-hij-die-vernedert-wanneer-hij-vermaant-grof-wordt-als-hij-berispt-wordt
Hij Citaten: Hij was zo dwaas dat, wanneer hij iets intelligents zegde, hij zich omdraaide om te zien of het niet iemand anders was die het gezegd had -Georges Wolinski
hij-was-zo-dwaas-dat-wanneer-hij-iets-intelligents-zegde-hij-zich-omdraaide-om-te-zien-of-het-niet-iemand-anders-was-die-het-gezegd-had
Hij Citaten: Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem -Erich Fromm
Hij Citaten: Hij is razend intelligent. Hij kan niks, hij durft niks en hij doet niks, maar hij is razend intelligent -Johan Goudsblom
hij-is-razend-intelligent-hij-kan-niks-hij-durft-niks-hij-doet-niks-maar-hij-is-razend-intelligent
Hij Citaten: De wijze dienen alle tijden als een god. Het verleden houdt hij in zijn herinnering vast, het tegenwoordige benut hij, de toekomst geniet hij vooruit -Seneca
de-wijze-dienen-alle-tijden-als-een-god-het-verleden-houdt-hij-in-zijn-herinnering-vast-het-tegenwoordige-benut-hij-de-toekomst-geniet-hij-vooruit
Hij Citaten: Hij is ondankbaar die ontkent dat hem een vriendelijkheid is bewezen; hij is ondankbaar die het verbergt; hij is ondankbaar die er niets tegenoverstelt; en de ondankbaarste van allen is hij die het vergeet -Seneca
hij-is-ondankbaar-die-ontkent-dat-hem-een-vriendelijkheid-is-bewezen-hij-is-ondankbaar-die-het-verbergt-hij-is-ondankbaar-die-er-niets-tegenoverstelt
Hij Citaten: Bidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordt -Kees Stip
bidden-moet-toch-een-belediging-van-god-zijn-alsof-hij-niet-weet-wat-hij-wil-zonder-dat-hij-aan-zijn-kop-gezeurd-wordt
Hij Citaten: Wie een eervolle en behaaglijke ouderdom wil hebben, moet, als hij jong is, bedenken dat hij eens oud zal worden, en als hij oud is, zich herinneren, dat hij eens jong is geweest -Joseph Addison
wie-een-eervolle-behaaglijke-ouderdom-wil-hebben-moet-als-hij-jong-is-bedenken-dat-hij-eens-oud-zal-worden-als-hij-oud-is-zich-herinneren-dat-hij
Hij Citaten: De goede kunstenaar gelooft dat niemand goed genoeg is om hem advies te geven. Hij is extreem ijdel. Hoeveel hij een oude schrijver ook bewondert, hij wil hem verslaan -William Faulkner
de-goede-kunstenaar-gelooft-dat-niemand-goed-genoeg-is-om-hem-advies-te-geven-hij-is-extreem-ijdel-hoeveel-hij-een-oude-schrijver-ook-bewondert-hij