Meer Citaten

Go to Gemtracks
Meer Citaten: Hoe meer je verdient, hoe meer de regering je afneemt... tot je rijk bent. En dan nemen ze bijna niets meer -Brickman
hoe-meer-verdient-hoe-meer-de-regering-afneemt-tot-rijk-bent-en-dan-nemen-ze-bijna-niets-meer
Meer Citaten: Achting is meer waard dan beroemdheid; aanzien meer dan een grote naam; en eer meer dan roem -Nicolas Chamfort
achting-is-meer-waard-dan-beroemdheid-aanzien-meer-dan-een-grote-naam-eer-meer-dan-roem
Meer Citaten: Armoe drukt een mens meer neer dan enig ander kwaad, meer dan de ouderdom met zijn grijze haren, meer dan de rillingen van de koorts -Theognis van Megara
armoe-drukt-een-mens-meer-neer-dan-enig-ander-kwaad-meer-dan-de-ouderdom-met-zijn-grijze-haren-meer-dan-de-rillingen-van-de-koorts
Meer Citaten: Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer -Hélène Swarth
grote-liefde-komt-niet-veel-meer-voor-de-mensen-geloven-niet-meer-in-liefde-daarom-vinden-zij-geen-liefde-meer
Meer Citaten: Hoe meer een mens vergeet tot des te meer gedaanteveranderingen is hij in staat; hoe meer hij zich echter te binnen weet te brengen, des te goddelijker wordt zijn leven -Sören Kierkegaard
hoe-meer-een-mens-vergeet-tot-te-meer-gedaanteveranderingen-is-hij-in-staat-hoe-meer-hij-zich-echter-te-binnen-weet-te-brengen-te-goddelijker-wordt
Meer Citaten: Hoe meer ik zie van democratie hoe meer ik er een hekel aan krijg. Het brengt alles terug tot het loutere vulgair niveau van lonen en prijzen, elektrisch licht en wc's, en niets meer -D. H. Lawrence
hoe-meer-ik-zie-van-democratie-hoe-meer-ik-er-een-hekel-aan-krijg-het-brengt-alles-terug-tot-het-loutere-vulgair-niveau-van-lonen-prijzen-elektrisch
Meer Citaten: Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem -Erich Fromm
Meer Citaten: Als er meer gevoetbald werd, dan zou er nooit meer oorlog komen -Willem Frederik Hermans
als-er-meer-gevoetbald-werd-dan-zou-er-nooit-meer-oorlog-komen
Meer Citaten: De menselijke geschiedenis wordt meer en meer een wedloop tussen ontwikkeling en catastrofe -Herbert George Wells
de-menselijke-geschiedenis-wordt-meer-meer-een-wedloop-tussen-ontwikkeling-catastrofe
Meer Citaten: Merkwaardig: er zijn tegenwoordig meer kunstwetten en meer kunstrechters dan ooit te voren -Otto Weiss
merkwaardig-er-zijn-tegenwoordig-meer-kunstwetten-meer-kunstrechters-dan-ooit-te-voren
Meer Citaten: De homosexuelen planten zich niet onderling voort en toch zijn er altijd meer en meer -Coluche
de-homosexuelen-planten-zich-niet-onderling-voort-toch-zijn-er-altijd-meer-meer
Meer Citaten: Schrijvers, acteurs en kunstenaars en zo meer, weten eigenlijk nooit iets, en zelden veel meer -Dorothy Parker
schrijvers-acteurs-kunstenaars-zo-meer-weten-eigenlijk-nooit-iets-zelden-veel-meer
Meer Citaten: Hoe meer iemand zichzelf ontzegt, des te meer ontvangt hij van de goden -Horatius
hoe-meer-iemand-zichzelf-ontzegt-te-meer-ontvangt-hij-van-de-goden
Meer Citaten: Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven -Lao-Tse
hoe-meer-wetten-er-zijn-te-meer-dieven
Meer Citaten: Waarschijnlijk treft men nergens meer waarachtig gevoel en meer wansmaak aan dan op een kerkhof -Benjamin Jowett
waarschijnlijk-treft-men-nergens-meer-waarachtig-gevoel-meer-wansmaak-aan-dan-op-een-kerkhof
Meer Citaten: Vrouwen weten dat ze niet zo aantrekkelijk meer zijn als ze niets meer hebben om aan te trekken -Sigmund Graff
vrouwen-weten-dat-ze-niet-zo-aantrekkelijk-meer-zijn-als-ze-niets-meer-hebben-om-aan-te-trekken
Meer Citaten: Hoe meer wij door de wetenschap winnen, des te meer bezwaart ons hetgeen er nog overblijft -Plutarchus
hoe-meer-wij-door-de-wetenschap-winnen-te-meer-bezwaart-ons-hetgeen-er-nog-overblijft
Meer Citaten: Hoe meer wetten, des te meer wanorde -Fliegende Blätter
Meer Citaten: Hoe meer de slachtoffers betalen, hoe meer zij schuldig zijn. Hoe meer zijn ontvangen, hoe minder zij hebben. Hoe meer zij verkopen, hoe minder zij krijgen -Eduardo Galeano
hoe-meer-de-slachtoffers-betalen-hoe-meer-zij-schuldig-zijn-hoe-meer-zijn-ontvangen-hoe-minder-zij-hebben-hoe-meer-zij-verkopen-hoe-minder-zij
Meer Citaten: Hoe meer ik erover denk, des te meer ben ik overtuigd dat de hele wijsbegeerte neerkomt op een goed humeur -Ernest Renan
hoe-meer-ik-erover-denk-te-meer-ben-ik-overtuigd-dat-de-hele-wijsbegeerte-neerkomt-op-een-goed-humeur
Meer Citaten: Er is vaak meer moed nodig om kleinigheden aan te tasten dan om grote verkeerdheden te bestrijden. De kleine dingen hebben meer aanhangers -Multatuli
er-is-vaak-meer-moed-nodig-om-kleinigheden-aan-te-tasten-dan-om-grote-verkeerdheden-te-bestrijden-de-kleine-dingen-hebben-meer-aanhangers
Meer Citaten: Wanneer we kunnen beginnen onze gebreken niet meer zo serieus te nemen, dan hebben we er ook geen angst meer voor -Katherine Mansfield
wanneer-we-kunnen-beginnen-onze-gebreken-niet-meer-zo-serieus-te-nemen-dan-hebben-we-er-ook-geen-angst-meer-voor
Meer Citaten: Op leeftijd raken - ook zoiets. Je bukt steeds moeilijker, terwijl je juist dan meer en meer uit je poten laat vallen -Hans Dorrestein
op-leeftijd-raken-ook-zoiets-je-bukt-steeds-moeilijker-terwijl-juist-dan-meer-meer-uit-poten-laat-vallen
Meer Citaten: Het blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en inspanning gekost hebben gelijk ook de genietingen die langs die weg verkregen werden, het diepst in het geheugen gegrift blijven -C. J. Wijnaendts Francken
Meer Citaten: In onze tijden bestaat vervolging niet meer: men heeft het christendom zo karakterloos gemaakt dat er niets meer te vervolgen valt -Sören Kierkegaard
in-onze-tijden-bestaat-vervolging-niet-meer-men-heeft-het-christendom-zo-karakterloos-gemaakt-dat-er-niets-meer-te-vervolgen-valt
Meer Citaten: Ik ben op geld gesteld, maar nog meer op de dingen, die je ervoor kopen kunt, en dat zijn er altijd meer dan ik betalen kan -Remco Campert
ik-ben-op-geld-gesteld-maar-nog-meer-op-de-dingen-die-ervoor-kopen-kunt-dat-zijn-er-altijd-meer-dan-ik-betalen-kan
Meer Citaten: In burgeroorlogen is niets meer geraden dan spoed: hier zijn meer daden vereist dan beleid -Tacitus
in-burgeroorlogen-is-niets-meer-geraden-dan-spoed-hier-zijn-meer-daden-vereist-dan-beleid
Meer Citaten: Hij wie men meer toestaat dan rechtvaardig is wil meer dan hem is toegestaan -Publilius Syrus
hij-wie-men-meer-toestaat-dan-rechtvaardig-is-wil-meer-dan-hem-is-toegestaan
Meer Citaten: Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt -Angelus Silesius
wijsheid-is-een-bron-hoe-meer-men-eruit-drinkt-hoe-meer-krachtiger-ze-opborrelt
Meer Citaten: Naarmate een wezen meer volmaakt is, gevoelt het meer het goede en ook de smart -Dante
naarmate-een-wezen-meer-volmaakt-is-gevoelt-het-meer-het-goede-ook-de-smart
Meer Citaten: Vandaag de dag zeggen en schrijven veel wetenschappers meer dan ze weten; vroeger wisten sommigen meer dan ze schreven -Matthias Claudius
vandaag-de-dag-zeggen-schrijven-veel-wetenschappers-meer-dan-ze-weten-vroeger-wisten-sommigen-meer-dan-ze-schreven
Meer Citaten: Wij worden door meer beangstigd dan gekweld, en onze verbeelding geeft ons meer zorgen dan de werkelijkheid -Seneca
wij-worden-door-meer-beangstigd-dan-gekweld-onze-verbeelding-geeft-ons-meer-zorgen-dan-de-werkelijkheid
Meer Citaten: Gulheid is meer geven dan je kunt en trots is meer nemen dan je nodig hebt -Kahlil Gibran
gulheid-is-meer-geven-dan-kunt-trots-is-meer-nemen-dan-nodig-hebt
Meer Citaten: Wie niet meer mint en niet meer dwaalt,  die laat zich begraven -Johann Wolfgang von Goethe
Meer Citaten: Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt -A. Schopenhauer
rijkdom-is-als-zeewater-hoe-meer-ervan-drinkt-hoe-meer-dorst-krijgt