Onze Citaten

Go to Gemtracks
Onze Citaten: Het is buitengewoon moeilijk om onze opvoeding, onze vooroordelen, onze neigingen, onze weerstand op zij te zetten en dan boven de woordelijke uitdrukking uit te komen, teneinde zo te luisteren, dat wij onmiddellijk begrijpen -Krishnamurti
Onze Citaten: We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan -Krishnamurti
Onze Citaten: Onze daden zijn onze goede en kwade engelen, onze noodlottige schaduwen, die ons steeds vergezellen -John Fletcher
onze-daden-zijn-onze-goede-kwade-engelen-onze-noodlottige-schaduwen-die-ons-steeds-vergezellen
Onze Citaten: Wie onze portemonnaie steelt, steelt geen waardeloos vod, maar ons bloed, onze tijd, onze spierkracht, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen anderen te helpen, onze toekomstige mogelijkheid om verdienstelijk werk af te leveren -Don Marquis
Onze Citaten: De manieren waarop we onze doelen nastreven zijn afhankelijk van de context. Ze veranderen met de omstandigheden ook al blijven wij standvastig in onze toewijding aan onze visie -Nelson Mandela
de-manieren-waarop-we-onze-doelen-nastreven-zijn-afhankelijk-van-de-context-ze-veranderen-met-de-omstandigheden-ook-al-blijven-wij-standvastig-in
Onze Citaten: Die stoïcijnse oplossing, om aan onze behoeften te voldoen, door onze begeerten uit te snoeien, is als het afsnijden van onze voeten, wanneer we schoenen nodig hebben -Jonathan Swift
die-stoïcijnse-oplossing-om-aan-onze-behoeften-te-voldoen-door-onze-begeerten-uit-te-snoeien-is-als-het-afsnijden-van-onze-voeten-wanneer-we-schoenen
Onze Citaten: Vanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van onze land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omvang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen: democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoop -Barack Obama
Onze Citaten: Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling. De menselijke geest is onze natuurlijke rijkdom bij uitstek -John F. Kennedy
onze-nationale-vooruitgang-kan-niet-sneller-zijn-dan-onze-vooruitgang-in-ontwikkeling-de-menselijke-geest-is-onze-natuurlijke-rijkdom-bij-uitstek
Onze Citaten: Onze gedragslijn wordt niet door onze ervaring bepaald, maar door onze verwachtingen -George Bernard Shaw
onze-gedragslijn-wordt-niet-door-onze-ervaring-bepaald-maar-door-onze-verwachtingen
Onze Citaten: Onze deugden leven van onze inkomsten; onze ondeugden van ons kapitaal -Jean Antoine Petit-Senn
onze-deugden-leven-van-onze-inkomsten-onze-ondeugden-van-ons-kapitaal
Onze Citaten: Onze wil kan onze hartstochten wijzigen door onze gewoonten te wijzigen -Eugène Marbeau
onze-wil-kan-onze-hartstochten-wijzigen-door-onze-gewoonten-te-wijzigen
Onze Citaten: Men bemint en men prijst dikwijls onze goede eigenschappen, alleen omdat onze gebreken er de luister van temperen. Dikwijls zelfs gebeurt het, dat men ons meer liefheeft om onze gebreken dan om onze goede eigenschappen -Joseph Joubert
Onze Citaten: Niet alleen onze toekomstige economische stabiliteit, maar de stabiliteit van onze democratische instellingen is afhankelijk van de vastberadenheid van onze regering om inactieve mensen werk te verschaffen -Franklin D. Roosevelt
Onze Citaten: Meer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterden -Marie von Ebner-Eschenbach
meer-nog-dan-naar-het-geluk-van-onze-jeugd-verlangen-wij-in-onze-ouderdom-naar-de-aspiraties-die-wij-in-onze-jeugd-koesterden
Onze Citaten: Onze voedingsmiddelen moeten onze geneesmiddelen zijn en onze geneesmiddelen onze voedingsmiddelen -Hippocrates
onze-voedingsmiddelen-moeten-onze-geneesmiddelen-zijn-onze-geneesmiddelen-onze-voedingsmiddelen
Onze Citaten: Onze ijdelheid leeft op voet van vijandschap met onze eigenliefde -Madame Swetchine
onze-ijdelheid-leeft-op-voet-van-vijandschap-met-onze-eigenliefde
Onze Citaten: Bij schaatsen over dun ijs ligt onze veiligheid in onze snelheid -Ralph Waldo Emerson
bij-schaatsen-over-dun-ijs-ligt-onze-veiligheid-in-onze-snelheid
Onze Citaten: Onze eigenschappen moet wij cultiveren, maar onze eigenaardigheden niet -Johann Wolfgang von Goethe
onze-eigenschappen-moet-wij-cultiveren-maar-onze-eigenaardigheden-niet
Onze Citaten: Onze deugden zijn veelal de bastaarden van onze zonden -Friedrich Hebbel
onze-deugden-zijn-veelal-de-bastaarden-van-onze-zonden
Onze Citaten: Onze gedachten eindigen altijd met op onze daden te gelijken -Paul Bourget
onze-gedachten-eindigen-altijd-met-op-onze-daden-te-gelijken
Onze Citaten: Onze daden zijn soms beter dan onze gedachten -Philip James Bailey
onze-daden-zijn-soms-beter-dan-onze-gedachten
Onze Citaten: Het is altijd onze onmacht, die onze toorn opwekt -Joseph Joubert
het-is-altijd-onze-onmacht-die-onze-toorn-opwekt
Onze Citaten: Onze gebreken zijn een deel van onze kracht -Felix Timmermans
onze-gebreken-zijn-een-deel-van-onze-kracht
Onze Citaten: Onze gedachten worden ons door onze gevoelens ingegeven -Cees Buddingh
onze-gedachten-worden-ons-door-onze-gevoelens-ingegeven
Onze Citaten: Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de tuiman is -William Shakespeare
ons-lichaam-is-onze-tuin-waarvan-onze-wil-de-tuiman-is
Onze Citaten: Onze gedachten lijken meer op ons dan onze daden -Edmond Jaloux
onze-gedachten-lijken-meer-op-ons-dan-onze-daden
Onze Citaten: Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen -Kahlil Gibran
onze-meest-verborgen-tranen-zoeken-nimmer-onze-ogen
Onze Citaten: Onze trots neemt vaak toe naarmate onze overige gebreken afnemen -Francois de la Rochefoucauld
onze-trots-neemt-vaak-toe-naarmate-onze-overige-gebreken-afnemen
Onze Citaten: Wanhoop verergert niet alleen onze ellende, maar ook onze zwakheid -Vauvenargues
wanhoop-verergert-niet-alleen-onze-ellende-maar-ook-onze-zwakheid
Onze Citaten: De hartstochten nemen in onze ziel al de plaats in, die onze wil niet bezet -Édouard René de Laboulaye
de-hartstochten-nemen-in-onze-ziel-al-de-plaats-in-die-onze-wil-niet-bezet
Onze Citaten: Wanneer we over dun ijs rijden, hangt onze veiligheid van onze vaart af -Ralph Waldo Emerson
wanneer-we-over-dun-ijs-rijden-hangt-onze-veiligheid-van-onze-vaart-af
Onze Citaten: De ogen van anderen zijn onze gevangenissen; hun gedachten onze kooien -Virginia Woolf
de-ogen-van-anderen-zijn-onze-gevangenissen-hun-gedachten-onze-kooien
Onze Citaten: Onze handelingen maken of breken ons, we zijn de kinderen van onze daden -Victor Hugo
onze-handelingen-maken-of-breken-ons-we-zijn-de-kinderen-van-onze-daden
Onze Citaten: We zijn elk onze eigen duivel, en we maken deze wereld onze hel -Oscar Wilde
we-zijn-elk-onze-eigen-duivel-we-maken-deze-wereld-onze-hel
Onze Citaten: In onze ouderdom zijn wij toegankelijker voor vleierij dan in onze jeugd -Marie von Ebner-Eschenbach
in-onze-ouderdom-zijn-wij-toegankelijker-voor-vleierij-dan-in-onze-jeugd