Onze Citaten

Onze Citaten: Het is buitengewoon moeilijk om onze opvoeding, onze vooroordelen, onze neigingen, onze weerstand op zij te zetten en dan boven de woordelijke uitdrukking uit te komen, teneinde zo te luisteren, dat wij onmiddellijk begrijpen -Krishnamurti


Onze Citaten: We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan -Krishnamurti


Onze Citaten: Onze daden zijn onze goede en kwade engelen, onze noodlottige schaduwen, die ons steeds vergezellen -John Fletcher


onze-daden-zijn-onze-goede-kwade-engelen-onze-noodlottige-schaduwen-die-ons-steeds-vergezellen
Onze Citaten: Wie onze portemonnaie steelt, steelt geen waardeloos vod, maar ons bloed, onze tijd, onze spierkracht, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen anderen te helpen, onze toekomstige mogelijkheid om verdienstelijk werk af te leveren -Don Marquis


Onze Citaten: De manieren waarop we onze doelen nastreven zijn afhankelijk van de context. Ze veranderen met de omstandigheden ook al blijven wij standvastig in onze toewijding aan onze visie -Nelson Mandela


de-manieren-waarop-we-onze-doelen-nastreven-zijn-afhankelijk-van-de-context-ze-veranderen-met-de-omstandigheden-ook-al-blijven-wij-standvastig-in
Onze Citaten: Die stoïcijnse oplossing, om aan onze behoeften te voldoen, door onze begeerten uit te snoeien, is als het afsnijden van onze voeten, wanneer we schoenen nodig hebben -Jonathan Swift


die-stoïcijnse-oplossing-om-aan-onze-behoeften-te-voldoen-door-onze-begeerten-uit-te-snoeien-is-als-het-afsnijden-van-onze-voeten-wanneer-we-schoenen
Onze Citaten: Vanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van onze land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omvang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen: democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoop -Barack Obama


Onze Citaten: Onze nationale vooruitgang kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in ontwikkeling. De menselijke geest is onze natuurlijke rijkdom bij uitstek -John F. Kennedy


onze-nationale-vooruitgang-kan-niet-sneller-zijn-dan-onze-vooruitgang-in-ontwikkeling-de-menselijke-geest-is-onze-natuurlijke-rijkdom-bij-uitstek
Onze Citaten: Onze gedragslijn wordt niet door onze ervaring bepaald, maar door onze verwachtingen -George Bernard Shaw


onze-gedragslijn-wordt-niet-door-onze-ervaring-bepaald-maar-door-onze-verwachtingen
Onze Citaten: Onze deugden leven van onze inkomsten; onze ondeugden van ons kapitaal -Jean Antoine Petit-Senn


onze-deugden-leven-van-onze-inkomsten-onze-ondeugden-van-ons-kapitaal
Onze Citaten: Onze wil kan onze hartstochten wijzigen door onze gewoonten te wijzigen -Eugène Marbeau


onze-wil-kan-onze-hartstochten-wijzigen-door-onze-gewoonten-te-wijzigen
Onze Citaten: Men bemint en men prijst dikwijls onze goede eigenschappen, alleen omdat onze gebreken er de luister van temperen. Dikwijls zelfs gebeurt het, dat men ons meer liefheeft om onze gebreken dan om onze goede eigenschappen -Joseph Joubert


Onze Citaten: Niet alleen onze toekomstige economische stabiliteit, maar de stabiliteit van onze democratische instellingen is afhankelijk van de vastberadenheid van onze regering om inactieve mensen werk te verschaffen -Franklin D. Roosevelt


Onze Citaten: Meer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterden -Marie von Ebner-Eschenbach


meer-nog-dan-naar-het-geluk-van-onze-jeugd-verlangen-wij-in-onze-ouderdom-naar-de-aspiraties-die-wij-in-onze-jeugd-koesterden
Onze Citaten: Onze voedingsmiddelen moeten onze geneesmiddelen zijn en onze geneesmiddelen onze voedingsmiddelen -Hippocrates


onze-voedingsmiddelen-moeten-onze-geneesmiddelen-zijn-onze-geneesmiddelen-onze-voedingsmiddelen
Onze Citaten: Onze ijdelheid leeft op voet van vijandschap met onze eigenliefde -Madame Swetchine


onze-ijdelheid-leeft-op-voet-van-vijandschap-met-onze-eigenliefde
Onze Citaten: Bij schaatsen over dun ijs ligt onze veiligheid in onze snelheid -Ralph Waldo Emerson


bij-schaatsen-over-dun-ijs-ligt-onze-veiligheid-in-onze-snelheid
Onze Citaten: Onze eigenschappen moet wij cultiveren, maar onze eigenaardigheden niet -Johann Wolfgang von Goethe


onze-eigenschappen-moet-wij-cultiveren-maar-onze-eigenaardigheden-niet