Zich Citaten

Go to Gemtracks Beats
Zich Citaten: De ondeugd verbergt zich door zich als deugd te verkleden en zich streng en deftig voor te doen -Juvenalis
de-ondeugd-verbergt-zich-door-zich-als-deugd-te-verkleden-zich-streng-deftig-voor-te-doen
Zich Citaten: In de roman zoekt de ziel zich in vrijheid uit te drukken, zich te herkennen, zich te bevestigen. Wat daarbuiten ligt is minder wezenlijk -Simon Vestdijk
in-de-roman-zoekt-de-ziel-zich-in-vrijheid-uit-te-drukken-zich-te-herkennen-zich-te-bevestigen-wat-daarbuiten-ligt-is-minder-wezenlijk
Zich Citaten: Iedere morgen, en dat begint al om vier uur, wordt er een volk wakker. Het maakt zich nog wat kleiner, schurkt zich eens, maar herinnert zich dan zijn plichten en verheft zich, elf miljoen maal gapend om een nieuwe, meestal regenachtige dag te beginnen -J. Bernlef
Zich Citaten: Een leven lang zich wassen, zich laten knippen, zich scheren en baden - en wat is het resultaat? Een rottend, stinkend lijk -Jacques C. Bloem
een-leven-lang-zich-wassen-zich-laten-knippen-zich-scheren-baden-wat-is-het-resultaat-een-rottend-stinkend-lijk
Zich Citaten: De volmaakte weldadigheid bestaat hierin, dat men zich zodanig uitwist, dat de verplichte zich niet voor minder houdt dan degene die hem aan zich heeft verplicht -Honoré de Balzac
de-volmaakte-weldadigheid-bestaat-hierin-dat-men-zich-zodanig-uitwist-dat-de-verplichte-zich-niet-voor-minder-houdt-dan-degene-die-hem-aan-zich-heeft
Zich Citaten: Als de naakte waarheid zich verveelt, verkleedt ze zich in paradox -Karel Jonckheere
als-de-naakte-waarheid-zich-verveelt-verkleedt-ze-zich-in-paradox
Zich Citaten: Wie noemt zich arm, die zich geliefd weet? -Oscar Wilde
wie-noemt-zich-arm-die-zich-geliefd-weet
Zich Citaten: De vrouw is een menselijk wezen dat zich aankleedt, babbelt en zich uitkleedt -Voltaire
de-vrouw-is-een-menselijk-wezen-dat-zich-aankleedt-babbelt-zich-uitkleedt
Zich Citaten: Zich dom houden brengt vaak verder dan zich slim tonen. -Guido Gezelle
zich-dom-houden-brengt-vaak-verder-dan-zich-slim-tonen
Zich Citaten: Zich verzetten of zich aanpassen, een andere keuze bestaat er niet in 't leven -Gustave le Bon
zich-verzetten-of-zich-aanpassen-een-andere-keuze-bestaat-er-niet-in-'t-leven
Zich Citaten: Wie zich in woede vertoont, laat zich door een microscoop bekijken -Johann Kaspar Lavater
wie-zich-in-woede-vertoont-laat-zich-door-een-microscoop-bekijken
Zich Citaten: Het volk schept zich een god en onderwerpt zich er vervolgens aan -Karl Marx
het-volk-schept-zich-een-god-onderwerpt-zich-er-vervolgens-aan
Zich Citaten: Ware liegde openbaart zich eerst wanneer zij zich aan plichtsvervulling onderwerpt -A. de Savornin Lohman
ware-liegde-openbaart-zich-eerst-wanneer-zij-zich-aan-plichtsvervulling-onderwerpt
Zich Citaten: Hoe armzalig is iemand, die zich niet boven zich zelf kan verheffen -Samuel Smiles
hoe-armzalig-is-iemand-die-zich-niet-boven-zich-zelf-kan-verheffen
Zich Citaten: Waar en goed zullen zich verzoenen, als zij zich verenigen in het schone -Friedrich Rückert
waar-goed-zullen-zich-verzoenen-als-zij-zich-verenigen-in-het-schone
Zich Citaten: Wie de gelegenheid heeft om zich te wreken en het niet doet, verheft zich boven de mens -Chevalier de Méré
wie-de-gelegenheid-heeft-om-zich-te-wreken-het-niet-doet-verheft-zich-boven-de-mens
Zich Citaten: Met hoeveel zorg de zelfzucht zich ook blanket, zij verraadt zich toch altijd -Charles Baudelaire
met-hoeveel-zorg-de-zelfzucht-zich-ook-blanket-zij-verraadt-zich-toch-altijd
Zich Citaten: Zij die altijd liefhebben, hebben geen tijd om zich te beklagen en zich ongelukkig te voelen -Joseph Joubert
zij-die-altijd-liefhebben-hebben-geen-tijd-om-zich-te-beklagen-zich-ongelukkig-te-voelen
Zich Citaten: Wat is de mens een pover geval, tenzij hij zich boven zich zelf kan verheffen -Samuel Daniel
wat-is-de-mens-een-pover-geval-tenzij-hij-zich-boven-zich-zelf-kan-verheffen
Zich Citaten: De deugd verlaagt zich door zich te rechtvaardigen -Voltaire
de-deugd-verlaagt-zich-door-zich-te-rechtvaardigen
Zich Citaten: Men verveelt zich bijna altijd bij mensen, in wier gezelschap het niet geoorloofd is zich te vervelen -Francois de la Rochefoucauld
men-verveelt-zich-bijna-altijd-bij-mensen-in-wier-gezelschap-het-niet-geoorloofd-is-zich-te-vervelen
Zich Citaten: Als men zich vriendelijkheid eenmaal heeft eigen gemaakt, is het bijna onmogelijk zich ervan te ontdoen -Robert Lynd
als-men-zich-vriendelijkheid-eenmaal-heeft-eigen-gemaakt-is-het-bijna-onmogelijk-zich-ervan-te-ontdoen
Zich Citaten: Alvorens zich te beklagen is het nuttig zich deze vraag te stellen: zou ik een ander willen zijn? -Godfried Bomans
alvorens-zich-te-beklagen-is-het-nuttig-zich-deze-vraag-te-stellen-zou-ik-een-ander-willen-zijn
Zich Citaten: De vrek ontzegt zich alles, uit vrees dat hij zich vandaag of morgen iets zal moeten ontzeggen -Comtesse Diane de Beausacq
de-vrek-ontzegt-zich-alles-uit-vrees-dat-hij-zich-vandaag-of-morgen-iets-zal-moeten-ontzeggen
Zich Citaten: Kalmte is erg voordelig; wie een ander zich laat ergeren, kan zich warmen aan zijn vuur -George Herbert
kalmte-is-erg-voordelig-wie-een-ander-zich-laat-ergeren-kan-zich-warmen-aan-zijn-vuur
Zich Citaten: Wie zich in zijn jeugd niets van de moraal aantrekt wil zich er op latere leeftijd nog al eens achter verschuilen -Karl Peltzer
wie-zich-in-zijn-jeugd-niets-van-de-moraal-aantrekt-wil-zich-er-op-latere-leeftijd-nog-al-eens-achter-verschuilen
Zich Citaten: Op zich is ledigheid helemaal geen duivels oorkussen, integendeel het is gewoonweg een goddelijk leven zolang men zich niet verveelt -Sören Kierkegaard
op-zich-is-ledigheid-helemaal-geen-duivels-oorkussen-integendeel-het-is-gewoonweg-een-goddelijk-leven-zolang-men-zich-niet-verveelt
Zich Citaten: Er is geen individu die niet gehouden zou worden voor misdadig, indien hij zich veroorloofde wat de staat zich veroorlooft -Multatuli
er-is-geen-individu-die-niet-gehouden-zou-worden-voor-misdadig-indien-hij-zich-veroorloofde-wat-de-staat-zich-veroorlooft
Zich Citaten: Gehuwden moeten zich ervoor hoeden ruzie te maken wanneer ze niet voldoende meer van elkaar houden om zich achteraf te verzoenen -Jean Rostand
gehuwden-moeten-zich-ervoor-hoeden-ruzie-te-maken-wanneer-ze-niet-voldoende-meer-van-elkaar-houden-om-zich-achteraf-te-verzoenen
Zich Citaten: Sommige elegante vrouwen zijn zich zo bewust van hun elegantie, dat zij zich voortdurend tussen aanhalingstekens schijnen te bewegen -Paul Rodenko
sommige-elegante-vrouwen-zijn-zich-zo-bewust-van-hun-elegantie-dat-zij-zich-voortdurend-tussen-aanhalingstekens-schijnen-te-bewegen
Zich Citaten: Voor de bescheidene vergroot zich het goede, verheldert zich het schone vele duizenden malen -Leopold Schefer
voor-de-bescheidene-vergroot-zich-het-goede-verheldert-zich-het-schone-vele-duizenden-malen
Zich Citaten: Van dwang en macht, die alle wezens bindt, bevrijdt de mens zich, die zich overwint -Johann Wolfgang von Goethe
van-dwang-macht-die-alle-wezens-bindt-bevrijdt-de-mens-zich-die-zich-overwint
Zich Citaten: Behaagzucht is de kunst van meer onbeschaamdheid te leggen in het zich weigeren dan in het zich geven -Etienne Rey
behaagzucht-is-de-kunst-van-meer-onbeschaamdheid-te-leggen-in-het-zich-weigeren-dan-in-het-zich-geven
Zich Citaten: Vrijwel niemand geeft zich zoveel moeite om zijn gebreken af te wennen, als hij zich geeft om ze te verbergen. -William Moore
vrijwel-niemand-geeft-zich-zoveel-moeite-om-zijn-gebreken-af-te-wennen-als-hij-zich-geeft-om-ze-te-verbergen
Zich Citaten: Wie zich niet verheft tegen alle oorlogen, zal zich nooit tegen één enkele verheffen -Jean Rostand
wie-zich-niet-verheft-tegen-alle-oorlogen-zal-zich-nooit-tegen-één-enkele-verheffen