'Stonden hier vroeger geen bomen?' - 'Inderdaad, jij leest zeker geen kranten?'


'stonden-hier-vroeger-geen-bomen'-'inderdaad-jij-leest-zeker-geen-kranten'
jan-willem overeem'stondenhiervroegergeenbomen''inderdaadjijleestzekerkranten'stonden hierhier vroegervroeger geen'inderdaadjij leestleest zekerzeker geenstonden hier vroegerhier vroeger geenjij leest zekerleest zeker geenstonden hier vroeger geenjij leest zeker geen

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten warenVijftig procent van de mensen zal niet stemmen, en vijftig procent leest geen kranten. Ik hoop dat deze dezelfde vijftig zijnHier heeft de wintervorst zijn zetel opgeslagen. Hier is zijn rijk! Hier zijn geen lentedagenOok de priester weet net zo goed als iedereen dat er geen 'god' meer bestaat, geen 'zondaar', geen 'verlosser' - dat 'vrije wil', 'zedelijke wereldorde' leugens zijn - de ernst, de grondige zelfoverwinning van de geest veroorlooft niemand meer hier geen benul van te hebbenAls de T.V. en de koelkast niet zo ver van elkaar stonden,zou menigeen helemaal geen lichaamsbeweging hebbenWanneer het aan mij zou zijn om te beslissen of we een regering zouden moeten hebben zonder  kranten, of kranten zonder een regering, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om het laatste te kiezen