Ach, hij die zijn land dient, dient dikwijls een ondankbare


ach-hij-die-zijn-land-dient-dient-dikwijls-een-ondankbare
voltaireachhijdiezijnlanddientdientdikwijlseenondankbarehij diedie zijnzijn landdient dikwijlsdikwijls eeneen ondankbarehij die zijndie zijn landzijn land dientdient dikwijls eendikwijls een ondankbarehij die zijn landdie zijn land dientdient dikwijls een ondankbarehij die zijn land dient

Lasteraars dient men te maken tot aanklagers; blijkt de aanklacht gefundeerd te zijn, dan dient de bewuste persoon beloond, of althans niet bestraft te worden; blijkt ze daarentegen ongefundeerd, dan dient hij bestraft te wordenEen schrijver dient niet vriendelijk te zijn. Een schrijver dient aan de lopende band te kankeren en te schelden. Een schrijver dient een kwaad persoon te zijn. Van zijn geschriften moeten de vonken afspatten, men moet er zijn tengels aan brandenDe eerste die koning werd, was een fortuinlijk soldaat: wie zijn land voortreffelijk dient heeft geen voorouders nodigDe waarheden die men het minst gaarne hoort, zijn dikwijls juist die, welke men in de allereerste plaats dient te wetenOnze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd wordenDe trots die ons zoveel afgunst inboezemt, dient ons dikwijls ook om hem te matigen