Ach, hij die zijn land dient, dient dikwijls een ondankbare


ach-hij-die-zijn-land-dient-dient-dikwijls-een-ondankbare
voltaireachhijdiezijnlanddientdientdikwijlseenondankbarehij diedie zijnzijn landdient dikwijlsdikwijls eeneen ondankbarehij die zijndie zijn landzijn land dientdient dikwijls eendikwijls een ondankbarehij die zijn landdie zijn land dientdient dikwijls een ondankbarehij die zijn land dient

De eerste die koning werd, was een fortuinlijk soldaat: wie zijn land voortreffelijk dient heeft geen voorouders nodig -Voltaire
de-eerste-die-koning-werd-was-een-fortuinlijk-soldaat-wie-zijn-land-voortreffelijk-dient-heeft-geen-voorouders-nodig
De waarheden die men het minst gaarne hoort, zijn dikwijls juist die, welke men in de allereerste plaats dient te weten -Francois de la Rochefoucauld
de-waarheden-die-men-het-minst-gaarne-hoort-zijn-dikwijls-juist-die-welke-men-in-de-allereerste-plaats-dient-te-weten
Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden -Jimmy Carter
onze-binding-aan-de-mensenrechten-dient-absoluut-te-zijn-onze-wetten-billijk-ons-natuurschoon-gespaard-de-sterke-dient-de-zwakke-niet-te-verdrukken
De trots die ons zoveel afgunst inboezemt, dient ons dikwijls ook om hem te matigen -Francois de la Rochefoucauld
de-trots-die-ons-zoveel-afgunst-inboezemt-dient-ons-dikwijls-ook-om-hem-te-matigen