Aforisme: een omgekeerde rebus, waar het woord voorgaat en het raadsel volgt


aforisme-een-omgekeerde-rebus-waar-het-woord-voorgaat-het-raadsel-volgt
pierre decourcelleaforismeeenomgekeerderebuswaarhetwoordvoorgaatraadselvolgteen omgekeerdeomgekeerde rebuswaar hethet woordwoord voorgaatvoorgaat enen hethet raadselraadsel volgteen omgekeerde rebuswaar het woordhet woord voorgaatwoord voorgaat envoorgaat en heten het raadselhet raadsel volgtwaar het woord voorgaathet woord voorgaat enwoord voorgaat en hetvoorgaat en het raadselen het raadsel volgtwaar het woord voorgaat enhet woord voorgaat en hetwoord voorgaat en het raadselvoorgaat en het raadsel volgt

Rusland is een raadsel verpakt in een mysterie binnen een raadsel. -Winston Churchill
rusland-is-een-raadsel-verpakt-in-een-mysterie-binnen-een-raadsel
Als ik iets formuleer, kom ik tot de ontdekking dat bijna altijd het omgekeerde ook waar is -Bertus Aafjes
als-ik-iets-formuleer-kom-ik-tot-de-ontdekking-dat-bijna-altijd-het-omgekeerde-ook-waar-is
In de kunst is geen algemene waarheid. Met iedere waarheid is het zo gesteld, dat het omgekeerde evenzeer waar is -Oscar Wilde
in-de-kunst-is-geen-algemene-waarheid-met-iedere-waarheid-is-het-zo-gesteld-dat-het-omgekeerde-evenzeer-waar-is
Een aforisme is nooit helemaal waar: het is of een halve waarheid of een anderhalve waarheid -Karl Kraus
een-aforisme-is-nooit-helemaal-waar-het-is-of-een-halve-waarheid-of-een-anderhalve-waarheid
Spannend gesprek: een waar wij alleen aan het woord komen -Julien de Valckenaere
spannend-gesprek-een-waar-wij-alleen-aan-het-woord-komen
Aforisme: een deel waarheid en een stuk leugen. En zich afvragen of de leugen waar is -Georges van Acker
aforisme-een-deel-waarheid-een-stuk-leugen-en-zich-afvragen-of-de-leugen-waar-is